Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927

Mariola Abkowicz

info@karaimi.org
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6188-5955

Abstrakt

Zachowany w rękach prywatnych diariusz trocki opracowany z okazji wizyty w Trokach prezydenta Ignacego Mościckiego przez przedstawicieli władz samorządowych jest cennym dokumentem życia społecznego miasta, w tym społeczności karaimskiej, opisującym wydarzenia z lat 1918–1927. Informacje dotyczące wizyty Prezydenta 4 lipca 1927 r., która była powodem powstania tego dokumentu, pozwalają również na sprecyzowanie okoliczności, w jakich karaimska społeczność otrzymała w darze skarbczyk do przechowywania przywilejów królewskich.


Słowa kluczowe:

Ignacy Mościcki, samorząd trocki, dokumenty życia społecznego, gmina karaimska w Trokach

Bibliografia

Kobeckaitė, H. (2016), Trakų miesto kronika nuo 1918 m. gruodžio mėn., „“, 22.04.2016, dostępny na: http://www.traku-zeme.lt/traku-miesto-kronika-nuo-1918-m-gruodzio-men/ ). Google Scholar

Liubartas, V. (12 maja 2010), Neskolko listkov iz dnevnika odnogo goroda, „Obzor“, 12 maja 2010, dostępny na: https://www.obzor.lt/news/n521.html (otwarty 10 grudnia 2017). Google Scholar

L-y, M. (1933), Wśród przywiązanych do Rzplitej karaimów, „Kurjer Bydgoski“, 31.08.1933, dostępny na: http://retropress.pl/kurjer-bydgoski/wsrod-przywiazanych-do-rzplitej-karaimow/ (otwarty 10 listopada 2017). Google Scholar

Mościcki, I. (1955), Autobiografia. Wspomnienia i relacje, Kolekcja dotycząca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. Google Scholar

(1927), P. Prezydent Rzeczpospolitej w grodzie Kiejstuta, „Tygodnik Ilustrowany“ (29), s. 569. Google Scholar

Szyszman, S. (1929a), Archiwum przy karaimskim Zarządzie Duchownym, „Myśl Karaimska“, nr 5 (2), s. 41. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-20

Cited By / Share

Abkowicz, M. (2017). Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927. Almanach Karaimski, 6, 201–223. https://doi.org/10.33229/ak.2017.6.07

Autorzy

Mariola Abkowicz 
info@karaimi.org
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa Polska
https://orcid.org/0000-0001-6188-5955

Bibliotekarz, karaimoznawca, pracownik dydaktyczny w Zakładzie Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako przedstawiciel społeczności karaimskiej bierze udział w pracach Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych
i Rządu. Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich i członek Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Wydawca i redaktor naczelny historyczno-społeczno-kulturalnego kwartalnika karaimskiego „Awazymyz”. Swe zainteresowania badawcze skupia przede wszystkim na antroponimii karaimskiej, karaimskim życiu społecznym, a także na historii społeczności karaimskich w Trokach i Wilnie w XIX i XX w. oraz w powojennej Polsce. 
W latach 2012–2016 uczestniczyła w projekcie „Katalog rękopisów i starodruków karaimskich” realizowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki (nr projektu DEC-2011/03/D/HS2/00618). Adres do korespondencji: mariola.abkowicz@amu.edu.pl.Statystyki

Abstract views: 115
PDF downloads: 52


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.