The Beginnings of Turkology in Eastern Europe and its Importance for Turkic Minorities. Commemorating the 50th Anniversary of Prof. Ananiasz Zajączkowski’s and the 80th anniversary of Leon Kryczyński’s deaths

Joanna Kulwicka-Kamińska


Nicolaus Copernicus University in Toruń (Polska)

Galina Miškinienė


University of Vilnius (Litwa)

Mariola Abkowicz

mariola.abkowicz@karaimi.org
(Polska)


Abstrakt

-Pobierz


Opublikowane
2019-12-30

Cited By / Share

Kulwicka-Kamińska, J. ., Miškinienė, G., & Abkowicz, M. (2019). The Beginnings of Turkology in Eastern Europe and its Importance for Turkic Minorities. Commemorating the 50th Anniversary of Prof. Ananiasz Zajączkowski’s and the 80th anniversary of Leon Kryczyński’s deaths. Almanach Karaimski, 8, 205–208. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/886

Autorzy

Joanna Kulwicka-Kamińska 

Nicolaus Copernicus University in Toruń Polska

Autorzy

Galina Miškinienė 

University of Vilnius Litwa

Autorzy

Mariola Abkowicz 
mariola.abkowicz@karaimi.org
Polska

Statystyki

Abstract views: 70
PDF downloads: 27


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.