Tom 5 (2016):
Artykuły

Mariola Abkowicz
Anna Sulimowicz
7-33
opublikowano: 2016-12-30
Polemiki i kontrowersje

Александр Бабаджан
177–186
opublikowano: 2016-12-30
Materiały źródłowe

Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto
207–237
opublikowano: 2016-12-30
Sprawozdania i komunikaty