VIII Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna organizowana w Krakowie w dniach 27–28 kwietnia 2017 roku


Abstrakt

This is a brief announcement to inform the readers about the upcoming 8th Conference of Polish Turkologists organized by the Chair in Turkish Studies of the Jagiellonian University in Kraków and invite them to take part in it. The conference is planned to be held on April 27–28, 2016.


Pobierz

Opublikowane : 2016-12-30


NykielP. (2016). VIII Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna organizowana w Krakowie w dniach 27–28 kwietnia 2017 roku. Almanach Karaimski, 5, 255–256. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.16

Piotr Nykiel  piotr.nykiel@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Instytut Orientalistyki, Katedra Turkologii  Polska

Doktor nauk humanistycznych, turkolog, historyk, adiunkt w Katedrze Turkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Były dyplomata RP w Turcji. Członek Rady Naukowej Instituut voor Turkse Studies w Utrechcie, Komitetu Redakcyjnego wydawanego w Utrechcie „International Review of Turkish Studies”
oraz The Gallipoli Association (Wielka Brytania), Gallipoli & Dardanelles International (Wielka Brytania) i The Society for Military History (Stany Zjednoczone). Ekspert Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości dla tłumaczy przysięgłych z języka tureckiego. Stały współpracownik magazynu „Okręty Wojenne”. Autor monografii i kilkudziesięciu artykułów poświęconych historii Imperium Osmańskiego w pierwszym 20-leciu XX w. oraz współautor Kieszonkowego słownika turecko-polskiego polsko-tureckiego
(Kraków 2008). Stypendysta Rządu Republiki Turcji w latach 1997–98. Kierownik naukowy Pierwszej Polskiej Ekspedycji Nurkowej do Dardaneli w 2011 roku. Adres do korespondencji: piotr.nykiel@uj.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.