Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorskich-restauratorskich prowadzonych przy dwóch rękopisach karaimskich w roku 2016

Małgorzata Pronobis-Gajdzis

Malgorzata.Pronobis-Gajdzis@umk.pl
(Polska)

Abstrakt

Niniejszy komunikat jest sprawozdaniem z przebiegu prac konserwatorsko--restauratorskich prowadzonych przeze mnie przy dwóch rękopisach w 2016 r. Projekt został zrealizowany przez Związek Karaimów Polskich z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.


Słowa kluczowe:

Karaimskie rękopisy, konserwacja i restauracja karaimskich manuskryptów, Karaimskie pisemne dziedzictwo

Pobierz


Opublikowane
2016-12-30

Cited By / Share

Pronobis-Gajdzis, M. (2016). Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorskich-restauratorskich prowadzonych przy dwóch rękopisach karaimskich w roku 2016. Almanach Karaimski, 5, 257–262. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.17

Autorzy

Małgorzata Pronobis-Gajdzis 
Malgorzata.Pronobis-Gajdzis@umk.pl
Polska

Adiunkt w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie za zagadnieniach związanych z konserwacją-restauracją zabytkowych kodeksów. W 2006 r. obroniła dysertację doktorską, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dot. ochrony zabytków i muzealnictwa. Jest autorką i współautorką wielu realizacji konserwatorskich oraz kopii zabytków iluminatorstwa i piśmiennictwa, a także publikacji naukowych i popularno–naukowych. Adres do korespondencji: zkpis@umk.pl.Statystyki

Abstract views: 89
PDF downloads: 77


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.