Muzułmańskie echa wizyty Hadży Seraji Szapszała w Jugosławii w 1936 roku

Mariusz Pawelec

lip3012@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych (Polska)

Abstrakt

Latem 1936 r. Hadży Seraja Chan Szapszał odbył wycieczkę naukową do Belgradu i Sarajewa w towarzystwie grupy studentów orientalistyki z Wilna. Wizyta ta odbiła się echem w środowiskach muzułmańskich Polski i Jugosławii. Fetih Bajraktarewić oraz Mehmed Handžić, dwaj wybitni przedstawiciele muzułmanów w Jugosławii, zabrali publicznie głos o religii karaimskiej usytuowanej pomiędzy judaizmem a islamem. Podkreślili oni również ważną rolę Szapszała jako duchowego przywódcy, orientalisty i kolekcjonera.Bibliografia

Abkowicz, Mariola, Działalność organizacyjna Karaimów z pierwszej fali emigracji rosyjskiej w przededniu II wojny światowej na podstawie korespondencji z hachanem Serają Szapszałem, „Almanach Karaimski” 2014, nr 3, s. 7–24. Google Scholar

Bajraktarevič, Fatih, Jedna nova versija srpskoga Mevluda, „Prilozi za kniževnost, jezik, istoriju i folklor”, kn. 10, 1930, sv. 1, s. 83–87. Google Scholar

Bajraktarevič, Fatih, O našim Mevludima i o Mevludu uopšte, „Prilozi za kniževnost, jezik, istoriju i folklor”, kn. 17, 1937, sv. 1, s. 1–37. Google Scholar

Bazarewski, Stefan, Muzułmanie w Jugosławji, „Życie Tatarskie” 1936, nr 12, s. 267–269; Google Scholar

Bazarewski, Stefan, Muzułmanie w Jugosławji (Ciąg dalszy), „Życie Tatarskie” 1937, nr 1, s. 4–5, 7. Google Scholar

Bazarewski, Stefan, Muzułmanie w Jugosławji (Dokończenie), „Życie Tatarskie” 1937, nr 2, s. 6–8. Google Scholar

Bondareva, Elena A., Pax Rossica. Russkaâ gosudarstvennost’ v trudah istorikov zarubež’â, Moskva: Veče, 2012. Google Scholar

Būčys, Zygintas (red.), Seraya Szapszal’s Karaim collection, Vilnius: National Museum of Lithuania, 2003. Google Scholar

Busuladžić, Mustafà, Lo scrittore Hadži Mehmed Handžić di Sarajevo, „Oriente Moderno” 1942, 22, nr 4, s. 171–178. Google Scholar

Chazbijewicz, Selim, Przyczynek do relacji tatarsko-karaimskich w okresie międzywojennym i późniejszym: Hachan Hadży Seraja Szapszał i mufti dr Jakub Szynkiewicz, „Almanach Google Scholar

Karaimski” 2014, nr 3, s. 151–156. Google Scholar

Chazbijewicz, Selim, Zbawienie niemuzułmanów z perspektywy islamskiej, „Więź” 2001, nr 5, s. 45–52. Google Scholar

Čelebī, Evlijā, Putopis. Odlomci o jugoslovenskim zemljama, preveo, uvod i komentar Hazim Šabanović, Sarajevo: Sarajevo-Publishing, 1996. Google Scholar

Çulha, Tülay (ed.), Sereya Şapşal’a Göre Karay Türkleri ve Karayca, „Türk Dilleri Araştırmaları”, 2002, 12, s. 97–188. Google Scholar

Fotić, Aleksandar, Belgrade: A Muslim and non-Muslim cultural centre (sixteenth-seventeenth centuries), [w:] Provincial elites in the Ottoman Empire, ed. Antonis Anastasopoulos, Google Scholar

Rethymno: Crete University Press, 2005, s. 51–76. Google Scholar

Gąsiorowski, Stefan, Szynkiewicz Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. Andrzej Romanowski, t. 50, Kraków – Warszawa 2014–2015, s. 321–324. Google Scholar

Handžić, Mehmed, Karaimi (Karaiti), „Novi Behar” 1936–1937, 10, br. 6–9, s. 92–94. Google Scholar

Ilgiewicz Henryka, Szkoła Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939), „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Google Scholar

Litwy” 2014, nr 13/14, s. 30–47. Google Scholar

Jovanovič, Miroslav, Russkaâ èmigraciâ na Balkanah (1920–1940), Moskva: Russkij put’, 2005. Google Scholar

Kačaki, Jovan, Ruske izbeglice u Kraljevini SXS/Jugoslaviji. Bibliografija radova 1920–1944, 2 wyd., Beograd: Knjižara Žagar 2003. Google Scholar

Kantardžić, Azra (ed.), Bibliografija Novog Behara, Sarajevo: Gazi Husrev-Begova Biblioteka, 2007. Google Scholar

Konarski, Stanisław, Romanowicz Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. Emanuel Rostworowski, t. 31, Wrocław [et al.] 1988–1989, s. 592–593. Google Scholar

Kowalski, Tadeusz, Karaimische Texte im Dialekt von Troki, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1929. Google Scholar

Kozlitin, Vladimir D., Russkaâ i ukrainskaâ èmigraciâ v Ûgoslavii (1919–1945 gg.), Xar’kov: Knižnoe reklamnoe agenstvo „RA”, 1998. Google Scholar

Kronika (15.V.1932 – 15.VI.1935), „Rocznik Tatarski” 1935, t. 2, s. 466–484. Google Scholar

Kronika: VI Zjazd orientalistów polskich, „Rocznik Orjentalistyczny” 1937, nr 13, s. 211–215. Google Scholar

Kryczyński Najman-Mirza, Leon, Bibljografia do historji Tatarów polskich, Zamość; nakł. autora, 1935. Google Scholar

Majda, Tadeusz (ed.), Urzeczeni Orientem. Listy Profesora Ananiasza Zajączkowskiego do Profesora Tadeusza Kowalskiego, Warszawa: AGADE 2013. Google Scholar

Poznański, Samuel, Karaites, [w:] Hastings Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. 7, New York – Edinburgh: Charles Scribner’s Sons and T & T Clark, 1915, s. 662–672. Google Scholar

Prohorov, Dmitrij A., Krymskie karaimy v sostave Vooružennyh sil Ûga Rossii (1918–1920), Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta 2015, nr 2, t. 6 (62), s. 288–294. Google Scholar

Romanowiczowna, Zofia, Tatarzy w Łosośnie, „Życie Tatarskie” 1934, nr 12, s. 18–20. Google Scholar

Russkaâ èmigraciâ v Ûgoslavii, red. kollegiâ Aleksej Arsen’ev, Ol’ga Kirillova, Miodrag Sibinovič, Moskva: Indrik, 1996. Google Scholar

Sarač, Mihail S., Rossijskaâ èmigraciâ i krymskie karaimy vo Francii, [w:] Krymskie karaimy. Proishoždenie, ètnokul’tura, istoriâ, Simferopol’: Dolâ, 2005, s. 40–45. Google Scholar

Spis wykładów i grono nauczające w roku akademickim 1935/36, Wilno: Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie, 1935. Google Scholar

Şapşaloğlu, Süreyya (= Szapszał, Seraja), Kırım Karai Türkleri, „Türk Yılı”, İstanbul: Yeni Matbaa 1928, s. 576–615 (współczesna edycja: Şapşaloğlu, Sereya, Kırım Karaî Türkleri, Google Scholar

[w:] Yusuf Akçuraoğlu, Türk Yılı 1928, Arslan Tekin, Ahmet Zeki Izgöer (red.), Ankara: Türk Tarih Kurumu 2009, s. 605–650). Google Scholar

Tayyib Okiç, Muhammed, Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlidinin Tercemeleri, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, nr I, Erzurum 1975, s. 17–78. Google Scholar

Topali, Ljerka, Bibliografija za 1937. godinu (s dopunama za 1936.), „Etnografska istraživanja i građa” 1940, knj. 2, s. 173–214. Google Scholar

Tyszkiewicz, Jan, Międzywojenne badania nad dziejami Tatarów litewsko-polskich w XVII stuleciu, „Przegląd Historyczny” 1985, 76, nr 2, s. 305–320. Google Scholar

Volkov, Sergej V. (ed.), „Učastniki Belogo dviženiâ v Rossii”: http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/2_baza_beloe_dvizhenie_abc-01.htm [data dostępu: 11.09.2016]. Google Scholar

Wróblewska, Urszula, Sytuacja oświatowa społeczności tatarskiej w Drugiej Rzeczypospolitej, „Klio” 2012, nr 21 (2), s. 159–188. Google Scholar

Zajcev, Iliâ V., Trudy i dni Alekseâ Akimoviča Olesnickogo. (Addenda k slovarû otečestvennyh turkologov), „Shіdnij svіt” 2009, nr 1, s. 5–12. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-12-30

Cited By / Share

Pawelec, M. (2016). Muzułmańskie echa wizyty Hadży Seraji Szapszała w Jugosławii w 1936 roku. Almanach Karaimski, 5, 103–118. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.05

Autorzy

Mariusz Pawelec 
lip3012@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych Polska

Doktor nauk humanistycznych, badacz kultury religijnej, edytor materiałów źródłowych do dziejów stosunków wyznaniowych w epoce nowożytnej. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji oraz międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor rocznika „Almanach Karaimski”, autor (bądź współautor) siedmiu publikacji książkowych oraz szeregu artykułów i opracowań. Adres do korespondencji: lip3012@gmail.com.Statystyki

Abstract views: 90
PDF downloads: 73


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.


Inne teksty tego samego autora