Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944)


Abstrakt

Aleksander Mardkowicz (1875 – 1944) był karaimskim publicystą, poetą i wydawcą działającym w okresie międzywojennym w Łucku na Wołyniu. Artykuł przytacza mało dotąd znane szczegóły z życia rodzinnego i zawodowego Mardkowicza jako notariusza, dotyczące m.in. źródeł utrzymania, stanu majątkowego oraz miejsc zamieszkania. Omawia też kwestię kontaktów Mardkowicza w środowisku wołyńskich regionalistów. Wskazuje na możliwość jego współpracy z Jakubem Hoffmanem (1896 – 1965) przy redagowaniu Bibliografii Wołynia publikowanej w latach 1931-1939 w „Roczniku Wołyńskim”. Uzupełnieniem obrazu jego literackich dokonań są polskie tytuły niektórych karaimskich utworów, odmienne od powszechnie znanych. Być może mamy do czynienia z autorskimi przekładami tych tytułów sporządzonymi przez samego Mardkowicza. Zupełnie nieznanym epizodem w jego biografii był fakt zatrudnienia w 1940 r., podczas sowieckiej okupacji Łucka, w tamtejszym Muzeum Krajoznawczym.


Abkowicz, Mariola, Sulimowicz, Anna, Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii, [Wrocław] 2010.

Al.-Mar. [Mardkowicz, Aleksander], Sahyncyna „babinecnin”, „Karaj Awazy”, nr 6, 1933, s. 1–10 (polski przekład A. Sulimowicz, pt. Ku pamięci „babińca”, „Awazymyz”, nr 2 (3), 1999, s. 5–8).

Adler, Bruno, Die Krim-Karäer in geschichtlicher, demographischer und volkskundlicher Beziehung, „Baessler Archiv”, t. 17, 1934, s. 103–133.

Dubiński, Aleksander, Fragmenty korespondencji prof. Tadeusza Kowalskiego z Aleksandrem Mardkowiczem, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1 (145), 1988, s. 62–67.

Feldman, Marian, Z Warszawy przez Łuck, Syberię, znów do Warszawy, Warszawa 2009.

Firkowicz, Szymon, O Karaimach w Polsce, Wilno 1938.

Hanisch, Erdmann, Neue Literatur über das Polnische Wolhynien, „Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven“, Neue Folge, t. 7, 1931, z. 7, s. 285–303.

Hoffman, Jakub, Bibljografia Wołynia, „Rocznik Wołyński”, t. 2–6, 1931–1937.

Kalendarz informator sądowy na 1939 rok, opr. J. Kirkiczenko, M. Kraczkiewicz, K. Rudzisz, Warszawa 1939.

Karaimskaâ narodnaâ ènciklopediâ, t. 5: Kul′tura krymskih karaimov (tûrkov), sost. M.M. Kazas, R.A. Ajvaz, Sankt-Peterburg 2006.

Kowalski, Tadeusz, Karaimskie wydawnictwa A. Mardkowicza, „Myśl Karaimska”, t. 10, 1932–1934, z. 10, s. 108–112.

Kowalski, Tadeusz, Nowe utwory poetyckie A. Mardkowicza (Kokizowa), „Myśl Karaimska”, t. 12, 1937–1938, z. 12, s. 121–126.

Kot, Serhìj, Ošurkevič, Oleksìj, Volins′kij kraêznavčij muzej. Dolâ kul′turnih skarbìv Ukraïni nìd čas Drugoï svìtovoï vìjni: arhìvi, bìblìoteki, muzeï, t. 1, Kiïv – Bremen 1996.

Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Aleksandra Mardkowicza, red. M. Pawelec, „Almanach Karaimski”, t. 2, 2013, s. 165–187.

Németh, Michał, Errors with and without purpose. A. Mardkowicz’s transcription of Łuck-Karaim letters in Hebrew script, „Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis”, t. 126, 2009, s. 97–106.

Németh, Michał, Unknown Lutsk Karaim letters in Hebrew script (19th–20th centuries). A critical edition, Kraków 2011.

Nieciowa, Jadwiga, [rec.] A. Mardkowicz-Kokizow, Janhy Jirłar, „Ziemia Wołyńska”, nr 8–9, 1938, s. 123.

Ogłoszenia, „Gazeta Sądowa Warszawska”, nr 21 z 22 V 1933 r., s. 334–336.

Ogłoszenie umowy ustalającej warunki pracy i płacy dozorców domowych m. Łucka, „Wołyński Dziennik Urzędowy”, nr 22, 1930, s. 305–306.

Piasecki, Waldemar, Jedna z nowych łuckich ulic w okresie międzywojennym, „Monitor Wołyński”, nr 3 (63), 2012, s. 6–7.

Płaza, Stanisław, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 3: Okres międzywojenny, Kraków 2001.

Prohorov, Dmitrij, Religiozno-pravovye aspekty bračno-semejnyh otnošenij i demografičeskaâ statistika v karaimskih obŝinah Rossijskoj imperii vo vtoroj polovine XIX – načale XX v., [w:] Naučnye trudy po iudaike. Materialy XIX Meždunarodnoj ežegodnoj konferencii po iudaike, t. 3, Moskva 2012, s. 306–331.

Prohorov, Dmitrij, Tavrìjs′ke ì Odes′ke karaïms′ke duhovne pravlìnnâ ta problema mìžetnìčnih ì mìžkonfesìjnih šlûbìv u serednì XIX – na počatku st. [w:] Odinnadcatye Zaporožskie Evrejskie čtenâ, red. C. Timčenko, F. Turčenko, S. Orlânskij, Zaporož’e 2007, s. 227–235.

Prohorov, Dmitrij, Fol′klornye sûžety i motivy na stranicah karaimskih periodičeskih izdanij serediny XIX – načala XX veka, [w:] Ustnoe i knižnoe v slavânskoj i ebrejskoj kul′turoj tradicii, Moskva 2013, s. 141–169.

Sulimowicz, Anna, Aleksander Mardkowicz – działacz społeczny, pisarz i wydawca, „Awazymyz”, nr 2 (3), 1999, s. 3–4.

Sulimowicz, Anna, Listy do Łucka. Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananiasza Zajączkowskiego, „Almanach Karaimski”, t. 2, 2013, s. 37–60.

Sulimovič, Anna, Krymskaâ tematika v «Karaj Avazy», „Awazymyz”, nr 4 (21), 2008, s. 9–12.

Šabarovs′kij, Volodimir, Karaïmi na Volinì. Štrihi do portreta zagadkogo narodu, Luc′k 2013.

Tarnowski, Józef, Raszkowski Ross, Raymond, Walking with Shadows, Kirkcudbright 2009.

Tokarczyk, Andrzej, O religii i życiu Karaimów, „Nowe Książki”, nr 11, 1989, s. 32–33.

Troskovaitė, Dovila, Identity in Transition. The Case of Polish Karaites in the first half of the 20th century, „Codrul Cosminului”, t. 19, 2013, nr 2, s. 207–228.

Urzeczeni Orientem. Listy Profesora Ananiasza Zajączkowskiego do Profesora Tadeusza Kowalskiego 1925–1948, red. T. Majda, Warszawa 2013.

Wykaz notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na dzień 1 października 1938 r., Warszawa [1938].

Z prasy karaimskiej, „Orient. Kwartalnik poświęcony sprawom Wschodu ”, nr 1–2 (9–10) październik 1932 – maj 1933, s. 86.

Zajączkowski, Włodzimierz, Mardkowicz Aleksander, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Kraków [et al.] 1974, s. 617.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-30


PawelecM. (2015). Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944). Almanach Karaimski, 4, 19-32. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.02

Mariusz Pawelec  lip3012@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych  Polska

Doktor nauk humanistycznych, badacz kultury religijnej, edytor materiałów źródłowych do dziejów stosunków wyznaniowych w epoce nowożytnej. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji oraz międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor rocznika „Almanach Karaimski”, autor (bądź współautor) siedmiu publikacji książkowych oraz szeregu artykułów i opracowań. Adres do korespondencji: lip3012@gmail.com.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.