Wybrane źródła do dziejów gminy karaimskiej w Haliczu oraz jej prawnej pozycji w Cesarstwie Austriackim w XIX w.


Abstrakt

Wybór materiałów źródłowych dotyczących obowiązku służby wojskowej Karaimów w Cesarstwie Austriackim w XIX wieku. Załącznik pierwszy zawiera teksty przepisów urzędowych zwalniających ich ze służby z bronią. Drugi załącznik to teksty wystąpień publicznych Karaimów przed władzami. Materiały w języku niemieckim i polskim.


Słowa kluczowe

Cesarstwo Austriackie; stan prawny; służba wojskowa; karaimska wspólnota w Haliczu

Freund der Wahrheit [ Adler, Moritz ], Der Krieg, die Congressidee und die allgemeine Wehrpflicht im Lichte der Aufklarung und Humanitat unserer Zeit, Verlag A. G. Steinhauser: Prag 1868.

Goehlert, J[ ohann ] Vinc[ entz ], Die Karaiten und Mennoniten in Galizien, Sitzungsberichte der philosophisch-historische Classe der Kaiserlicher Akademie der Wissenschaften 38, 1861, s. 596–603.

Ignotus [ Chłędowski, Kazimierz ], Walka z centralizmem w Galicyi, „Ateneum” 3 ( 19 ), 1880, s. 34–51, 259–279.

Kaleta, Petr, Gminy karaimskie XIX wieku jako dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodow, „Almanach Karaimski” 6, 2017, s. 119–134, DOI: https://doi.org/10.33229/ak.2017.6.03.

Kizilov, Mikhail, The Karaites of Galicia. An Ethnoreligious Minority among the Ashkenazim, the Turks, and the Slavs, 1772–1945, Brill: Leiden–Boston 2009.

Oetker, Friedrich, Die Wehrpflicht im Deutschen Reiche und in Oesterreich-Ungarn, Verlag J. C. B. Mohr: Tubingen 1916.

Pawelec, Mariusz, Okolicznościowy dyplom dla hrabiego Alfreda Potockiego, „Awazymyz” 40, 2013, s. 18–21, DOI: https://doi.org/10.33229/az.659.

Schur, Nathan, History of Karaites, Verlag Peter Lang: Frankfurt am Main 1992.

Śliż, Małgorzata, Galicyjscy Żydzi na drodze do rownouprawnienia 1848–1914. Aspekty prawne procesu emancypacji ludności żydowskiej w Galicji, Księgarnia Akademicka: Krakow 2006.

Wolf, Georg, Juden im osterreichischen Heere. Eine historische Skizze, „Osterreichische Militarische Zeitschrift” 10, 1869, 2, s. 124–131.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


Pawelec, M. (2021). Wybrane źródła do dziejów gminy karaimskiej w Haliczu oraz jej prawnej pozycji w Cesarstwie Austriackim w XIX w. Almanach Karaimski, 10, 75-88. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.5

Mariusz Pawelec  lip3012@gmail.com
Badacz niezależny, Opole  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6936-3470

Doktor nauk humanistycznych, badacz kultury religijnej, edytor materiałów źródłowych do dziejów stosunków wyznaniowych w epoce nowożytnej. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji oraz międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor rocznika „Almanach Karaimski”, autor (bądź współautor) siedmiu publikacji książkowych oraz szeregu artykułów i opracowań.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.