Wybrane źródła do dziejów gminy karaimskiej w Haliczu oraz jej prawnej pozycji w Cesarstwie Austriackim w XIX w.

Mariusz Pawelec

lip3012@gmail.com
Badacz niezależny, Opole (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6936-3470

Abstrakt

Wybór materiałów źródłowych dotyczących obowiązku służby wojskowej Karaimów w Cesarstwie Austriackim w XIX wieku. Załącznik pierwszy zawiera teksty przepisów urzędowych zwalniających ich ze służby z bronią. Drugi załącznik to teksty wystąpień publicznych Karaimów przed władzami. Materiały w języku niemieckim i polskim.


Słowa kluczowe:

Cesarstwo Austriackie, stan prawny, służba wojskowa, karaimska wspólnota w Haliczu

Bibliografia

Freund der Wahrheit [ Adler, Moritz ], Der Krieg, die Congressidee und die allgemeine Wehrpflicht im Lichte der Aufklarung und Humanitat unserer Zeit, Verlag A. G. Steinhauser: Prag 1868. Google Scholar

Goehlert, J[ ohann ] Vinc[ entz ], Die Karaiten und Mennoniten in Galizien, Sitzungsberichte der philosophisch-historische Classe der Kaiserlicher Akademie der Wissenschaften 38, 1861, s. 596–603. Google Scholar

Ignotus [ Chłędowski, Kazimierz ], Walka z centralizmem w Galicyi, „Ateneum” 3 ( 19 ), 1880, s. 34–51, 259–279. Google Scholar

Kaleta, Petr, Gminy karaimskie XIX wieku jako dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodow, „Almanach Karaimski” 6, 2017, s. 119–134, DOI: https://doi.org/10.33229/ak.2017.6.03. Google Scholar

Kizilov, Mikhail, The Karaites of Galicia. An Ethnoreligious Minority among the Ashkenazim, the Turks, and the Slavs, 1772–1945, Brill: Leiden–Boston 2009. Google Scholar

Oetker, Friedrich, Die Wehrpflicht im Deutschen Reiche und in Oesterreich-Ungarn, Verlag J. C. B. Mohr: Tubingen 1916. Google Scholar

Pawelec, Mariusz, Okolicznościowy dyplom dla hrabiego Alfreda Potockiego, „Awazymyz” 40, 2013, s. 18–21, DOI: https://doi.org/10.33229/az.659. Google Scholar

Schur, Nathan, History of Karaites, Verlag Peter Lang: Frankfurt am Main 1992. Google Scholar

Śliż, Małgorzata, Galicyjscy Żydzi na drodze do rownouprawnienia 1848–1914. Aspekty prawne procesu emancypacji ludności żydowskiej w Galicji, Księgarnia Akademicka: Krakow 2006. Google Scholar

Wolf, Georg, Juden im osterreichischen Heere. Eine historische Skizze, „Osterreichische Militarische Zeitschrift” 10, 1869, 2, s. 124–131. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-30

Cited By / Share

Pawelec, M. (2021). Wybrane źródła do dziejów gminy karaimskiej w Haliczu oraz jej prawnej pozycji w Cesarstwie Austriackim w XIX w. Almanach Karaimski, 10, 75–88. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.5

Autorzy

Mariusz Pawelec 
lip3012@gmail.com
Badacz niezależny, Opole Polska
https://orcid.org/0000-0002-6936-3470

Doktor nauk humanistycznych, badacz kultury religijnej, edytor materiałów źródłowych do dziejów stosunków wyznaniowych w epoce nowożytnej. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji oraz międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor rocznika „Almanach Karaimski”, autor (bądź współautor) siedmiu publikacji książkowych oraz szeregu artykułów i opracowań.Statystyki

Abstract views: 110
PDF downloads: 48


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.


Inne teksty tego samego autora