IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands, Warszawa, 21–23 września 2016 r.

Marzena Godzińska

m.godzinska@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej (Polska)

Abstrakt

W ramach obchodów 200-lecia powstania Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 21–23 września 2016 roku Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands.


Słowa kluczowe:

Congress of Turkology, Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples (University of Warsaw), Turkic peoples

Pobierz


Opublikowane
2016-12-30

Cited By / Share

Godzińska, M. (2016). IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands, Warszawa, 21–23 września 2016 r. Almanach Karaimski, 5, 245–247. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.14

Autorzy

Marzena Godzińska 
m.godzinska@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Polska

Doktor nauk humanistycznych, historyk i antropolog kultury, adiunkt w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła badania terenowe i archiwalne w Turcji, Turkmenistanie, Niemczech oraz w Rosji i Wielkiej Brytanii. Zajmuje się szeroko pojętą kulturą tradycyjną ludów tureckich oraz problematyką mniejszości etnicznych i wyznaniowych w Turcji. Autorka prac na temat dziejów, tradycji i obrzędowości Turków w Anatolii, Turkmenów w Azji Środkowej i mniejszości w Turcji, w tym Polaków.Statystyki

Abstract views: 127


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.