IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands… organizowany w dniach 21–23 września 2016 roku

Marzena Godzińska

m.godzinska@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej (Polska)


Abstrakt

This is a brief announcement to inform the readers about the upcoming 4th International Congress of Turkology organized by the Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw and invite them to take part in it. The congress is planned to be held on September 21–23, 2016.Pobierz


Opublikowane
2015-12-30

Cited By / Share

Godzińska, M. (2015). IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands… organizowany w dniach 21–23 września 2016 roku. Almanach Karaimski, 4, 281–282. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/226

Autorzy

Marzena Godzińska 
m.godzinska@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Polska

Doktor nauk humanistycznych, historyk i antropolog kultury, adiunkt w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła badania terenowe i archiwalne w Turcji, Turkmenistanie, Niemczech oraz w Rosji i Wielkiej Brytanii. Zajmuje się szeroko pojętą kulturą tradycyjną ludów tureckich oraz problematyką mniejszości etnicznych i wyznaniowych w Turcji. Autorka prac na temat dziejów, tradycji i obrzędowości Turków w Anatolii, Turkmenów w Azji Środkowej i mniejszości w Turcji, w tym Polaków.Statystyki

Abstract views: 50
PDF downloads: 16


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.