Tematyka karaimska w opisie podróży Anatola Demidowa z 1837 rokuAbstrakt

Bajecznie bogaty rosyjski przedsiębiorca pozostawił po sobie  niezwykle cenny opis XIX-wiecznego Krymu.


1 H. Giacomelli, Raffet, son œuvre lithographique et ses eaux-fortes, Paris 1862; A. Bry, Raffet, sa vie et ses œuvrages, Paris 1874; H. Béraldi, Les Graveurs du XIXe siècle, t. 11, Paris 1891.
2 J. Brivois, Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXe siècle, Paris 1883.
3 Catalogue de la Section des Russica, ou écrits sur la Russie en langues étrangères, t. 1, St.-Pétersbourg 1873.
4 H. Sk. [Skimborowicz], Podróże Polaków w 1844 i 1845, „Przegląd Naukowy”, 1845, nr 11, s. 357.
5 Gr. [A. Grąbczewski], Szymanowski Wojciech, [w:] Encyklopedyja powszechna, t. 24, Warszawa 1867, s. 861–862.
6 O dorobku Szymanowskiego jako tłumacza zob. L. Rogalski, Historya literatury polskiej, t. 2, Warszawa 1871, s. 738–739.
7 W. Szymanowski, Prospekt, „Gazeta Warszawska”, 1845, nr 79, s. 1.
8 A. Banach, Polska książka ilustrowana, 1800-1900, Kraków 1959.
9 I. Tessaro-Kosimowa, Historia litografii warszawskiej, Warszawa 1973.
10 [W. R.] Rafalski, Katalog ogólny książek polskich drukowanych od roku 1830 do 1850, Lipsk 1852.
11 K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, t. 1, Kraków 1872.
12 Katalog czytelni polskiej Gustawa Sennewalda, Warszawa 1858.
13 J. Konieczna, Biblioteka Szkoły Powiatowej Realnej Niemiecko-Ruskiej w Łodzi w latach 1845-1862, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 9, 1999.
14 E. Józefowicz-Wisińska, Popularyzacja książki przez protestantów Lublina od XIX do połowy XX wieku, [w:] Lublin a książka, red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, cz. 1, Lublin 2004.
15 J. Wołczuk, Rosja i Rosjanie w szkołach Królestwa Polskiego w latach 1833-1862, Wrocław 2005..
16 Katalog książek polskich czytelni D.E. Friedleina, Kraków 1853..
17 [Z. Węgierska], Kronika z Paryża literacka, naukowa i artystyczna, „Biblioteka Warszawska”, t. 2 (54), Warszawa 1854..
18 NN, [rec.] Voyage de Maréchal Duc de Raguze dans la Russie, en Crimée..., „Przegląd Poznański”, t. 4, Poznań 1847, s. 262.
19 È.B. Petrova, T.A. Prohorova, Krymskie putešestviâ: N.N. Murzakevič, A.N. Demidov, Simferopol’ 2011; E.V. Borŝ, Krymskij voâž Anatoliâ Demidova 1837 g.: ot teksta k ilustraciâm, „Izvestiâ Ural’skogo federal’nogo universiteta”, Ser. 2, № 3 (130), 2014, s. 90-105; L.M. O’Connell, Layered encounters in the cross-cultural text: Demidov’s «Voyage dans la Russie méridionale», „Nineteenth-Century Art Worldwide” (e-journal), Vol. 9, 2010, Issue 2: [http://www.19thc-artworldwide.org/autumn10/demidovs-voyage-dans-la-russie-meridionale] dostęp 2.10.2016.
Pobierz

Opublikowane : 2016-09-30


Paweec, M. (2016). Tematyka karaimska w opisie podróży Anatola Demidowa z 1837 roku. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 4-9. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/85

Mariusz Paweec  mp@karaimi.org