Kiučliu Tieńri - Niech wszechmocny Bóg

Zachariasz Abrahamowicz
Hanna Pilecka

hp@karaimi.org
(Polska)

Halina Kobeckaitė


(Litwa)


Abstrakt

Kiučliu Tieńri to tradycyjne błogosławieństwo dla młodej pary, śpiewane przez hazzana podczas ceremonii zaślubin w kienesie. Jest to przykład pieśni o charakterze paraliturgicznym, stanowiących ważny element kara- imskiej kultury. Niezwiązane bezpośrednio z liturgią, towarzyszyły one Karaimom przy najważniejszych wydarzeniach ich życia: narodzinach dziecka, zawarciu małżeństwa, pożegnaniu ze zmarłym. Niektóre wyszły spod pióra znanych karaimskich uczonych, imiona autorów innych zatarły się w ludzkiej pamięci. Jedne są nadal chętnie wykonywane, inne zachowały się głównie na stronicach dawnych modlitewników. Zebranie tych pieśni, ich opracowanie i wydanie jest celem projektu „Życie w pieśni karaimskiej” realizowanego przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeszcze w tym roku nakładem Karaimskiej Oficyny Wydawniczej BITIK i Litewskiej Akademii Muzycznej i Teatralnej (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) ukaże się publikacja, która będzie zawierać słowa i zapis nutowy pieśni, omówienie tradycji ich wykonywania oraz współczesne opracowania wybranych utworów.

Na język polski pieśń przełożyła Halina Kobeckaitė


Słowa kluczowe:

pieśni paraliturgiczne, pieśni pozaliturgiczne, ślub karaimski, obrzędowość, kienesa, Życie w pieśni karaimskiej

Bibliografia

Karina Firkavičiūtė, Życie w pieśni karaimskiej. Wrocław 2016 Google Scholar
Pobierz


Opublikowane
2016-09-30

Cited By / Share

Abrahamowicz, Z., Pilecka, H., & Kobeckaitė, H. (2016). Kiučliu Tieńri - Niech wszechmocny Bóg. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 3. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/84

Autorzy

Zachariasz Abrahamowicz 


Autorzy

Hanna Pilecka 
hp@karaimi.org
Polska

Autorzy

Halina Kobeckaitė 

Litwa

Statystyki

Abstract views: 63
PDF downloads: 22Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>