Kiučliu Tieńri - Niech wszechmocny BógAbstrakt

Kiučliu Tieńri to tradycyjne błogosławieństwo dla młodej pary, śpiewane przez hazzana podczas ceremonii zaślubin w kienesie. Jest to przykład pieśni o charakterze paraliturgicznym, stanowiących ważny element kara- imskiej kultury. Niezwiązane bezpośrednio z liturgią, towarzyszyły one Karaimom przy najważniejszych wydarzeniach ich życia: narodzinach dziecka, zawarciu małżeństwa, pożegnaniu ze zmarłym. Niektóre wyszły spod pióra znanych karaimskich uczonych, imiona autorów innych zatarły się w ludzkiej pamięci. Jedne są nadal chętnie wykonywane, inne zachowały się głównie na stronicach dawnych modlitewników. Zebranie tych pieśni, ich opracowanie i wydanie jest celem projektu „Życie w pieśni karaimskiej” realizowanego przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeszcze w tym roku nakładem Karaimskiej Oficyny Wydawniczej BITIK i Litewskiej Akademii Muzycznej i Teatralnej (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) ukaże się publikacja, która będzie zawierać słowa i zapis nutowy pieśni, omówienie tradycji ich wykonywania oraz współczesne opracowania wybranych utworów.

Na język polski pieśń przełożyła Halina Kobeckaitė


Karina Firkavičiūtė, Życie w pieśni karaimskiej. Wrocław 2016
Pobierz

Opublikowane : 2016-09-30


Kobeckaitė, H. (2016). Kiučliu Tieńri - Niech wszechmocny Bóg. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 3. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/84

Halina Kobeckaitė