Maszynista kolejowy, miłośnik wszystkiego, co karaimskie, i... teatru

W 75 rocznicę ostatniej wiadomości o Leonie Sulimowiczu (1884-1941?)



Abstrakt

Aktywny działacz na rzecz karaimskiej społeczności w Haliczu w okresie międzywojennym i organizator amatorskiego teatru. Aresztowany przez NKWD zaginął bez wieści.


1 Tekst jest uzupełnioną i bardziej osobistą wersją artykułu opublikowanego w tomie Galič ì galic’ka zemlâ, Galič 2014, będącego pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem zorganizowanej w Haliczu w dniach 30-31 października 2014 r.
2 M. Pawelec, Okolicznościowy dyplom dla hrabiego Alfreda Potockiego, „Awazymyz” 2013, 3 (40), s. 19–21.
3 A. Sulimowicz, Konwersje i kontrowersje, „Awazymyz” 2013, 3 (40), s. 4–9.
4 J. Grzegorzewski, Ein türk-tatarischer Dialekt in Galizien. Vokalharmonie in den Entlehnten Wörtern der karaitischen Sprache in Halicz, „Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse”, 146, Wien 1903, s. 1–80.
5 J. Grzegorzewski, Caraimica. Język Łach-Karaitów. Narzecze południowe (łucko-halickie), „Rocznik Orientalistyczny”, 1:2 (1916-1918), s. 252–296.
6 [A. Mardkowicz], Ałhysły ćećekłer, „Karaj Awazy” 1931, z. 2, s. 31.
7 [L. Sulimowicz] Karaimi haliccy opiekunowi swemu królowi Janowi III-mu w hołdzie, „Myśl Karaimska” 1934, z. 10, s. 118–119.
8 Z. Abrahamowicz, Dzieje Karaimów w Haliczu, „Przegląd Orientalistyczny” 1989, nr. 2, s. 3-16.
Pobierz

Opublikowane : 2016-09-30


Sulimowicz, A. (2016). Maszynista kolejowy, miłośnik wszystkiego, co karaimskie, i. teatru. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 10-14. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/86

Anna Sulimowicz  ana.sulimowicz@gmail.com