„Karaimskie drogi” zawitały do Środy ŚląskiejAbstrakt

Wystawa „Karaj Jołłary – Karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii” 25 listopada 2016 r. zawitała do Mu-zeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, gdzie będzie gościć przez następne dwa miesiące. Wernisażowi towarzyszył występ Michała Kuliczenki, który zaprezentował wybór piosenek karaimskich. Występ ten odbył się w ramach projektu „Życie w pieśni karaimskiej”, realizowanego przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa i występ spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem zgromadzonych widzów i stały się okazją do snucia opowieści nie tylko o języku, historii i kulturze, lecz również o tradycjach karaimskich i towarzyszących im przez wieki pieśniach i piosenkach. Zachowane w pamięci najstarszego pokolenia melodie i zapisane w rękopisach słowa otrzymały szansę na nowe życie w nowych wykonaniach.


Słowa kluczowe

Karaj jołłary - karaimskie drogi; wystawa; życie społeczne

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-30


Abkowicz, M. (2016). „Karaimskie drogi” zawitały do Środy Śląskiej. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 35. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/113

Mariola Abkowicz  info@karaimi.org
http://orcid.org/0000-0001-6188-5955  Polska##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##