Tom 30 Nr 1-2 (62-3) (2019):


Od redakcji

W mowie przodków

Adam Mickiewicz;Ananiasz Zajączkowski (Tłumacz)
3
Znane i nieznane. Karaimskie losy

Michel Prik;Hanna Pilecka (Tłumacz)
4-10
Hanna Pilecka
11
Adam J. Dubiński
17
Skarby tradycji

Z kart przeszłości

Daniel Czaprocki;Anna Sulimowicz-Keruth (Tłumacz)
22-25
Wydarzenia i ludzie

Adam J. Dubiński
28-29
Romuald Szpakowski
26-27
Anna Sulimowicz-Keruth
34-37
Co słychać?