Litwa, Turcja i Karaimi

Międzynarodowa konferencja o rozwoju stosunków litewsko-tureckichSłowa kluczowe

Konferencje naukowe; studia karaimoznawcze; Turkologia; Karaimistyka; Litwa

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Sulimowicz-Keruth, A. (2019). Litwa, Turcja i Karaimi. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), 34-37. https://doi.org/10.33229/az.861

Anna Sulimowicz-Keruth  anna.sulimowicz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4560-8936

Turkolożka, adiunkt w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Związku Karaimów Polskich, członek kolegium redakcyjnego "Almanachu Karaimskiego". Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół dziejów Karaimów w Łucku. Jest autorką i współautorką ponad 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych Karaimom, ich historii i kulturze. W latach 2012–2016 uczestniczyła w projekcie „Katalog rękopisów i starodruków karaimskich” realizowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki. Obecnie jest członkiem zespołu badawczego finansowanego z grantu Europejskiej Rady ds Badań Naukowych (ERC) projektu "Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language", kierowanego przez dra Michała Németha. Tłumaczka literatury karaimskiej i tureckiej, m.in. powieści noblisty Orhana Pamuka. Adres do korespondencji: anna.sulimowicz@uw.edu.pl.