Karaim z ulicy Marszałkowskiej

Warszawskie losy Szymona Chorczenki (1868–1923)


Abstrakt

Rodem z Trok, przybył nad Wisłę we wczesnej młodości, by pozostać tu na całe życie.


Słowa kluczowe

Karaimi w Warszawie; Kupcy karaimscy; Kupcy tytoniowi

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-30


Sulimowicz-Keruth, A. (2020). Karaim z ulicy Marszałkowskiej. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), 10-14. https://doi.org/10.33229/az.911

Anna Sulimowicz-Keruth  anna.sulimowicz@uw.edu.pl