Zespół redakcyjny


Główny redaktor: Mariola Abkowicz

Kolegium redakcyjne: Adam J. Dubiński, Hanna Pilecka

Korekta: Barbara Matczak

Layaut i łamanie: Leszek Kwiatkowski