Zespół redakcyjnyGłówny redaktor: Mariola Abkowicz

Kolegium redakcyjne: Adam J. Dubiński, Hanna Pilecka, Anna Sulimowicz-Keruth

Korekta: Aldona Zaniewska.