Jak powstał projekt „Orach Toju 2013”


Abstrakt

Dzięki zaangażowaniu Karaimek z Litwy i Polski udało się przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrekonstruować święto plonów, którego nie obchodzono od siedemdziesięciu pięciu lat.


Słowa kluczowe

Orach toju; świeckie obrzędy; inscenizacje; Troki; Dostłar; Birlik; Ałtyn awaz

M. ZnamierowskaPrüfferowa, Materiały dotyczące obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny, „Etnografia Polska”, nr 3, 1960, s. 431.

S. Firkowicz, „Orach Toju”. „Awazymyz” 2011, 3 (23), 2. (przekład na język polski A. Sulimowicz).

M. Lavrinovič, Avaldan kieliasigia, Vilnius 2011.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


AbkowiczM., & SulimowiczA. (2013). Jak powstał projekt „Orach Toju 2013”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (41), 12-16. https://doi.org/10.33229/az.671

Mariola Abkowicz  info@karaimi.org
Anna Sulimowicz 




##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##