Losy Karaimów halickich w Polsce po 1945 r.


Abstrakt

Przepisy repatriacyjne umożliwiały swobodny wyjazd Karaimów z Ukraińskiej SRR do Polski. Stosunkowo niewielu jednak haliczan się na to zdecydowało. Ci, który wyjechali, osiedlali się głównie na Wybrzeżu i w Warszawie.


Słowa kluczowe

Halicz; Migracja; Repatriacja

Urzeczeni Orientem. Listy Profesora Ananiasza Zajączkowskiego do Profesora Tadeusza Kowalskiego 1925–1948, red. T. Majda, Warszawa 2013.

Polsko-radzieckie stosunki kulturalne 1944–1949. Dokumenty i materiały, oprac. W. Balcerak, Warszawa 1984, s. 47.

Jan Czeniakiewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944–1948, Warszawa 1987, s. 42, 45.

Anna Dubińska, Garść danych o Karaimach z Łucka, „Awazymyz” 1999, z. 2 (3), s. 910.

Mariola Abkowicz, Karaimskie życie społeczne w Polsce po roku 1945. W: Karaimi. Pod red. Beaty Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 180-205.

Szymon Pilecki, Z Kresów Wschodnich ku Politechnice Wrocławskiej, „Awazymyz” 2006, z. 1 (12), s. 37;

Julian Kobecki, Moja droga do Wrocławia. „Almanach Karaimski”, 2007, s. 105-106;

Romuald Łopatto, Jak z wilnianina stałem się wrocławianinem, „Awazymyz” 2011, z. 4 (33), s. 1014.

[A. Zajączkowski], Od redakcji, „Myśl Karaimska”. Seria nowa, 1946, z. 1, s. 4.

A. Zajączkowski, Sprawy organizacyjne Karaimskiego Związku Religijnego w RP, „Myśl Karaimska”. Seria nowa, 1946, z. 1, s. 143-144.

Anna Sulimowicz, Polscy turkolodzy Karaimi. Od przedmiotu do podmiotu badań. W: Karaimi. Pod red. Beaty Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 141-143.

Teofil Mikulski, Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego, Wrocław 1995.

Anna Sulimowicz, Wujcio Naczelnik, „Awazymyz” 2009, z. 2 (23), 1516.

Mariola Abkowicz, Anna Sulimowicz, Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii, Wrocław 2010.

Anna Sulimowicz, Mieczek i Siunek. „Awazymyz”, z. 1 (38), 2013, s. 413.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-30


AbkowiczM. (2014). Losy Karaimów halickich w Polsce po 1945 r. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(2 (43), 4-8. https://doi.org/10.33229/az.695

Mariola Abkowicz  info@karaimi.org

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##