Tom 34 Nr 1-2 (78-9) (2023):


Od redakcji

W mowie przodków

Michaił Lermontow;Michał Koroway-Metelicki,Jakov Malecki (Tłumacz)
3
Portret współczesny

Hanna Pilecka,Eugenia Firkowicz
4-13
Znani i nieznani. Karaimskie rody

Uroda słowa

Zachariasz Abrahamowicz;Michał Kuliczenko,Hanna Pilecka (Tłumacz)
37
Zachariasz Abrahamowicz;Michał Kuliczenko,Hanna Pilecka (Tłumacz)
38-39
Zachariasz Abrahamowicz;Michał Kuliczenko,Hanna Pilecka (Tłumacz)
39
Z kart przeszłości

Warto wiedzieć. Karaimska mowa

Wydarzenia i ludzie

Tomasz Wicherkiewicz
40-41
Pożegnania

Adam J. Dubiński
46-47
Mariola Abkowicz
48-49
Co słychać?