W poszukiwaniu przodków. Skąd pochodza Firkowicze?


Abstrakt

Nazwisko to nosili znani uczeni, duchowni i działacze gminni. Dziś też nie brakuje wśród Karaimów i Firkowiczów, i takich, którzy mają mamy, babcie i prababcie Firkowiczówny.


Słowa kluczowe

Firkowicze; Abraham Firkowicz; Troki; Łuck; Derażno


Opublikowane : 2023-06-30


Sulimowicz-Keruth, A. (2023). W poszukiwaniu przodków. Skąd pochodza Firkowicze?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 34(1-2 (78-9), 14-19. https://doi.org/10.33229/az.1001

Anna Sulimowicz-Keruth  anna.sulimowicz@uw.edu.pl