Mały Kśë̢ć po kurpśoskuSłowa kluczowe

języki mniejszościowe; Kurpie; język kurpiowski; Mały Książe

Pobierz

Opublikowane : 2023-06-30


Wicherkiewicz, T. (2023). Mały Kśë̢ć po kurpśosku. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 34(1-2 (78-9), 40-41. https://doi.org/10.33229/az.1009

Tomasz Wicherkiewicz  wicher@amu.edu.pl
Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska