Kilka uwag na marginesie
Kronika: Towarzystwo Miłośników Historji i Literatury Karaimskiej, „Ateneum Wileńskie”, R. X, 1935, s. 569.

Lietuvos Mokslų Akademijos Biblioteka, Vilnius, F. 143, s. 1531.

A. Šyšman, Karaj kašuhu (Jomach tirligindian Lietuva Karajlarnyn), „Onarmach”, 3, 1939, s. 13-14.

M. Antoniewicz, Rodowód książąt Radziwiłłów w dziełach Alberta Wijuka Kojałowicza, [w:] Albertas Vijukas Kojalovičius iš 400 metų perspektyvos, „Senoji Lietuvos literatūra”, 27, Vilnius 2009, s. 181-214;

M. Antoniewicz, Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii, Warszawa 2011.

T. Narbutt, Dzieje narodu litewskiego, t. VII: Panowanie Swigrygełły i Zygmunta, Wilno 1840

T. Narbutt, Dzieje narodu litewskiego, t. VII, t. IV, Wilno 1838.

Żywot księcia Bogusława Radziwiłła, wyd. A. Popliński, Poznań-Trzemeszno 1840.

B. Radziwiłł, Autobiografia, wyd. T. Wasilewski, Warszawa 1979.

E. Tyszkiewicz, Birże. Rzut oka na przeszłość miasta, zamku i ordynacyi, St. Petersburg [Wilno] 1869.

S. Szapszał, O zatraceniu języka ojczystego przez Tatarów w Polsce, „Rocznik Tatarski”, I, 1932.

Sz. Firkowicz, O Karaimach w Polsce, Troki, 1938.

Pobierz

Opublikowane : 2013-09-30


Pawelec, M. (2013). Kilka uwag na marginesie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (40), 16-17. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/658

Mariusz Pawelec  lip3012@gmail.com
##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##