Zespół redakcyjnyGłówny redaktor: Mariola Abkowicz

Kolegium redakcyjne: Adam J. Dubiński, Anna Sulimowicz.

Korekta: Ewa Czaczkowska.