Obraz karaimskich Trok na łamach „Młodego Krajoznawcy Śląskiego”

  • Mariusz Pawelec
Słowa kluczowe: życie społeczne, Orach Toju, Troki, podróże

Abstrakt

W wydawanym w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku czasopiśmie znalazły się dwie interesujące relacje z pobytu wśród Karaimów.

Bibliografia

1 P. Greiner, Polski ruch młodzieżowy w województwie śląskim w latach 1922-1939, Wrocław 1993, s. 56.
2 Okólnik Wydziału Oświecenia [Publicznego] w Katowicach, „Orli Lot. Miesięcznik krajoznawczy dla młodzieży”, 1934, nr 11, s. 123.
3 W.P. Szymański, Ostatni romans, Kraków 1991, s. 120; W. Bartosz, Ppor. rez. piech. dr filozofii Józef Władysław Jakubowski (1901-1940), „Zeszyty Wojnickie”, nr 4 (12), 1993, s. 11.
4 H. Synowiec, Śląskie czasopisma szkolne: (1922-1939), Katowice 1999, s. 25 i in.
5 (J.) [J. Jakubowski], Ze Śląska na Kresy Wschodnie. I: U Karaimów w Trokach, „Młody Krajoznawca Śląski”, nr 12, rok II, 1935, s. 14-17.
6 (J.) [J. Jakubowski], Z obrzędów i obyczajów karaimskich, „Młody Krajoznawca Śląski”, nr 24, rok IV, 1937, s. 22-23.
7 M. Abkowicz, A. Sulimowicz, Jak powstał projekt „Orach Toju 2013”, „Awazymyz”, z. 4 (41), 2013, s. 12-16.
8 T. Kowalski, Pieśni obrzędowe w narzeczu Karaimów z Trok, „Rocznik Orjentalistyczny”, t. 3, 1925 [druk:1927], s. 227.
9 M. Znamierowska-Prüfferowa, Materiały dotyczące obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny, „Etnografia Polska”, 1960, t. 3, s. 429, 431.
10 J. Jakubowski, Zwyczaje i obrzędy ludu śląskiego w okresie wielkanocnym, „Zaranie Śląskie”, rok XIV, 1938, z. 3, s. 144-151 (oraz jako osobny druk: Katowice 1938).
Opublikowane
2016-12-30
Dział
Z kart przeszłości