Okolicznościowy dyplom dla hrabiego Alfreda Potockiego

Z dziejów karaimskiej gminy w Haliczu w XIX w.


Abstrakt

W bibliotece zamku w Łańcucie znajduje się dokument z 1875 r. Pozwala on poznać nazwiska osób, które stały wtedy na czele społeczności. I zabiegały o przychylność władz...


Słowa kluczowe

Alfred Potocki; Galicja; Halicz; gmina karaimska w Haliczu

Zarach Zarachowicz, Josef Mordkowicz (1802-1884). W 40tą rocznicę zgonu, „Myśl Karaimska“, I, 1925, z. 1, s. 20-23.

Adolf Jellinek, Abraham Firkowitsch, das religiöse Oberhaupt der Karäer, Wien 1875.

Divrei ha-brit ve-ha-szalom, wyd. Josef Löwy, „Kochbe Jicchak”, No 31, 1865, s. 81-82.

Pinkus Fritz Frankl, Karäische Studien, „Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums“, Band 31, 1882, Heft 1, s. 89 nota 1.

„Gazeta Narodowa“, nr 269 (z 22 XI 1866 r.), s. 3.

Johann Vinzenz Goehlert, Die Karaiten und Mennoniten in Galizien, „Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften“, Band 38, 1862, s. 596-603.

Zbiór ustaw administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem obowiązujących, wyd. Jan Rudolf Kasparek, t. III, Kraków 1873, s. 20-74 nota 1.

Pobierz

Opublikowane : 2013-09-30


Pawelec, M. (2013). Okolicznościowy dyplom dla hrabiego Alfreda Potockiego. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (40), 18-21. https://doi.org/10.33229/az.v0i3 (40).659

Mariusz Pawelec  lip3012@gmail.com

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##