Lejpuny i karaimski dworzanin Sapiehów

Rzecz o meandrach i pułapkach historii

  • Mariusz Pawelec
Słowa kluczowe: Romuald Firkowicz, Roman Aftanazy, Lejpuny, Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej

Abstrakt

Każda, nawet najdrobniejsza, wzmianka w dokumentach źródłowych dotycząca tematyki karaimskiej w dawnej Rzeczypospolitej ekscytuje i pobudza wyobraźnię. Nic dziwnego, wszak informacje takie są stosunkowo rzadkie. Zasługują one na szczególną uwagę, tym bardziej gdy przekazują je nie popularne w formie wydawnictwa, ale publikacje uznanych w świecie naukowym autorów.

Bibliografia

R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, t. III, wyd. 2 przejrzane i uzup., Wrocław 1997.

L. Butkienė, Iš Leipalingio praeities, dokument elektroniczny http://gintarinesvajone.lt/2013/10/22/is-leipalingio-praeities/ [dostęp: 13.08.2018]

Opublikowane
2018-06-30
Dział
Przeczytane, obejrzane

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>