Postać Izaaka syna Abrahama z Trok w obszarze kultury polskiejSłowa kluczowe

Izaak z Trok

W. Zajączkowski, Izaak syn Abrahama z Trok. W: Polski Słownik Biograficzny. T. X, Kraków 1962.

A. Zajączkowski, Karaims in Poland. History, language, folklore, science. Warsaw 1961.

R. Witkowski, Izaak z Trok, syn Abrahama, karaimski uczony z XVI wieku. W: Almanach karaimski 2007. Red. M. Abkowicz, A. Sulimowicz. Wrocław 2007.

J. Mann, Texts and studies in Jewish history and literature. Vol. II, Philadelphia 1935 (reed. New York 1972).

L. Szczucki, Izaak ben Abraham z Trok. W: Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. Red. B. Baczko, A. Przymusiała. Wrocław 1961.

J. Fürst, Geschichte des Karäerthums bis 900 der gewöhnlichen Zeitrechnung. Bd. III, Leipzig 1869, s. 37.

G. Akhiezer, The Karaite Isaac ben Abraham of Troki and his Polemics against Rabbanites. W: Tradition, Heterodoxy and Religious Culture. Judaism and Christianity in the Early Modern Period. Eds. Ch. R. Goodblatt, H. Kreisel. Beer-Sheva 2006.

S. Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku. Kraków-Budapeszt 2008.

M. Waysblum, Isaac of Troki and Christian controversy in XVI century. “The Journal of Jewish Studies”. Vol. III, 1952, s. 62-77 (reed. 1966).

W. Weintraub, O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie. Opr. i wst. S. Barańczak, Kraków 1994.

A. Kraushar, Historya Żydów w Polsce. T. II, Warszawa 1866.

H. Nussbaum, Historyja Żydów od Mojżesza do epoki obecnej. T. V, Warszawa 1890

M. Bersohn, Słownik biograficzny Żydów Polskich XVI, XVII i XVIII wieku. Warszawa 1905.

M. Bersohn, Tobiasz Kohn. Lekarz polski w XVII wieku. Kraków 1872.

A. Brückner, Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie. Warszawa 1905.

S. Kot, Szymon Budny. Der größte Häretiker Litauens im 16.Jahrhundert. „Wiener Archiv für Geschichte Osteuropas“. Bd. II, 1956.

J. Tazbir, Reformacja polska wobec Żydów. „Biuletyn ŻIH”. 1983, nr 2-3.
Pobierz

Opublikowane : 2009-12-30


Pawelec, M. (2009). Postać Izaaka syna Abrahama z Trok w obszarze kultury polskiej. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (24), 3-6. https://doi.org/10.33229/az.v0i3 (24).467

Mariusz Pawelec  lip3012@gmail.com
##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##