Śladami Abrahama Firkowicza na Dżufut Kale

Z dawnych XIX-wiecznych relacji podróżniczych (część 1)


Abstrakt

Postać Hadży Baby budziła zainteresowanie przedstawicieli polskich środowisk intelektualnych i artystycznych. Wspomina o nim rzeźbiarka Helena Skirmunttowa.


Słowa kluczowe

Abraham Firkowicz; Krym

J. Polanowska, Helena Skirmunttowa, zapomniana rzeźbiarka XIX w., „Biuletyn Historii Sztuki” 2004, nr 1-2, s. 105-126.

S. M. Rzętkowski, Miejscowości w „Sonetach krymskich” wspomniane. (Z rysunkami E. Andriollego podług szkiców J. Bilińskiego), „Tygodnik Ilustrowany” 1870, nr 120.

H. Skirmunttowa, Z życia Litwinki 1827-1874. Z listów i notatek, wyd. B. Zalewski, Poznań 1876, s. 258-259.

Pojata [H. Skirmunttowa], Szkice z Krymu, „Tygodnik Ilustrowany” 1871, nr 195, 200-203.

F. Bernatowicz, Pojata córka Lezdejki, czyli Litwini w XIV wieku, Warszawa 1826.
Pobierz

Opublikowane : 2011-09-30


Pawelec, M. (2011). Śladami Abrahama Firkowicza na Dżufut Kale. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (32), 20-23. https://doi.org/10.33229/az.v0i3 (32).556

Mariusz Pawelec  lip3012@gmail.com

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##