Zachować dla przyszłości

Sprawozdanie z prac konserwatorsko- -restauratorskich prowadzonych w roku 2018 przy rękopisach karaimskich

  • Małgorzata Pronobis-Gajdzis Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry https://orcid.org/0000-0002-6894-2956
Słowa kluczowe: Rękopisy karaimskie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Karaimskie dziedzictwo

Abstrakt

This report provides information on the conservation work on Karaim manuscripts carried out by the author in 2018 and financed by the Ministry of Culture and National Heritage.

Biogram autora

Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry

Doktor habilitowana, adiunkt w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie za zagadnieniach związanych z konserwacją-restauracją zabytkowych kodeksów. W 2006 r. obroniła dysertację doktorską, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dot. ochrony zabytków i muzealnictwa. Jest autorką i współautorką wielu realizacji konserwatorskich oraz kopii zabytków iluminatorstwa i piśmiennictwa, a także publikacji naukowych i popularno–naukowych. Adres do korespondencji: zkpis@umk.pl.

Opublikowane
2018-12-20
Dział
Sprawozdania i komunikaty