Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorskich-restauratorskich prowadzonych przy dwóch rękopisach karaimskich w roku 2016

  • Małgorzata Pronobis-Gajdzis

Abstrakt

Niniejszy komunikat jest sprawozdaniem z przebiegu prac konserwatorsko--restauratorskich prowadzonych przeze mnie przy dwóch rękopisach w 2016 r. Projekt został zrealizowany przez Związek Karaimów Polskich z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Biogram autora

Małgorzata Pronobis-Gajdzis

Adiunkt w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie za zagadnieniach związanych z konserwacją-restauracją zabytkowych kodeksów. W 2006 r. obroniła dysertację doktorską, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dot. ochrony zabytków i muzealnictwa. Jest autorką i współautorką wielu realizacji konserwatorskich oraz kopii zabytków iluminatorstwa i piśmiennictwa, a także publikacji naukowych i popularno–naukowych. Adres do korespondencji: zkpis@umk.pl.

Opublikowane
2016-12-30
Dział
Sprawozdania i komunikaty