Czasopsmo jest wydawane przez Bitik. Karaimską Oficynę Wydawniczą. Pierwszy tom został wydany w 2007 roku, Od 2013 czasopismo jest wydawane jako rocznik.

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Administracji i Cyfryzacji, a od 2016 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.