Zachować dla przyszłych pokoleń. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w roku 2017 przy rękopisie karaimskim JSul.I.28

  • Małgorzata Pronobis-Gajdzis Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych
Słowa kluczowe: manusktypty, medżuma

Abstrakt

This report provides information on the conservation work on a Karaim manuscript carried out by the author and financed by the Ministry of Culture and National Heritage.

Biogram autora

Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych

Adiunkt w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie za zagadnieniach związanych z konserwacją-restauracją zabytkowych kodeksów. W 2006 r. obroniła dysertację doktorską, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dot. ochrony zabytków i muzealnictwa. Jest autorką i współautorką wielu realizacji konserwatorskich oraz kopii zabytków iluminatorstwa i piśmiennictwa, a także publikacji naukowych i popularno-naukowych. Adres do korespondencji: malgorzata.pronobis-gajdzis@umk.pl.

Opublikowane
2017-12-20
Dział
Sprawozdania i komunikaty