XIX-wieczny rękopis z polskich archiwów prywatnych zawierający dwa dokumenty dotyczące Karaimów trockich


Abstrakt

This article presents the content of two handwritten documents. The first dates from 1813 and concerns the power of attorney granted by the Troki community to Joachim Łabanos, the son of the last voyt (shofet) of the Troki Karaim so that the latter may represent the community before the courts and the authorities. It may be regarded as an attempt to restore to a certain extent the position of the voyt who after the partition of Poland had been deprived of those prerogatives granted to him by the Grand Dukes of Lithuania and the Kings of Poland. However, three years later the power of attorney was revoked and the blank pages of this document were reused to draw up a lawsuit filed by Łabanos against Judith and Joseph Firkowicz, Abraham Kobiecki and Joseph Kobiecki. Łabanos demanded compensation for expenditure he had incurred on preparations for his son Elias’ aborted marriage to Abraham Kobiecki’s daughter, Judith who instead of marrying the young Łabanos had run away with Joseph Firkowicz. These documents shed some light on the position of the Łabanos family after it lost its leading role in the Troki Karaim community.


M. Arcta słownik staropolski, opr. A. Krasnowolski (t. I), W. Niedźwiedzki (t. 2), Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1914.

Gloger, Zygmunt, Encyklopedia staropolska, t. III, Warszawa 1900.

Liedke, Marzena, Uwagi o wieku uprawniającym do zawarcia małżeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2013, 32, s. 7-24.

Mann, Jacob, Texts and Studies in Jewish History and Literature. Vol. II. Ḳaraitica. Ktav Publishing House, New York 1972.

Sarcevičienė, Jolite, Kobieta, w: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, Kraków 2006, s. 249-267.

Umińska, Bożena, Pozycja kobiety w tradycyjnym prawie żydowskim, „Studia z Dziejów Żydów w Polsce” 1995, 1, s.149-167.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-30


Sulimowicz, A. (2016). XIX-wieczny rękopis z polskich archiwów prywatnych zawierający dwa dokumenty dotyczące Karaimów trockich. Almanach Karaimski, 5, 189–205. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.11

Anna Sulimowicz  ana.sulimowicz@gmail.com
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  Polska

Turkolożka, st. wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Związku Karaimów Polskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół dziejów Karaimów halickich i łuckich, ich kultury i języka. Tłumaczka literatury karaimskiej i tureckiej, m.in. powieści noblisty Orhana Pamuka. Adres do korespondencji: anna.sulimowicz@uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.