A record of the living Karaim folklore of Crimea. The copybooks of Yosif Kefeli


Abstrakt

Following the annexation of the Crimea by the Bolsheviks, traditional Karaim folklore found itself endangered by the ongoing process of Sovietisation which intensified after WWII and the deportations of the Crimean Tatars. Following a request from Józef Sulimowicz, a Polish collector of Caraimica, in the early 1960s, Yosif Kefeli (1900–1976), a Karaim from Simferopol, started to write down or copy various works of Crimean Karaim popular literature. He filled a few copybooks with popular songs, poems and proverbs as well as with theatre plays penned by Karaim dramatists such as A.O. Levi and A.I. Katyk. Written in the Cyrillic alphabet, Kefeli’s copybooks today constitute part of Sulimowicz’s collection of Karaim manuscripts. The present article provides a review of the content of these manuscripts, with particular attention paid to those works, which may be regarded as manifestations of the Karaim folklore that was still alive at the time.


Abkowicz, Mariola, Sulimowicz, Anna. 2010. Karaj jołłary – Karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii, Wrocław.

Âlpačik, G. S. 2001. 21 urok karaimskogo âzyka (krymskij dialekt). Melitopol (2nd edition: 2004 Simferopol’).

Aqtay, Gülayhan. 2009. Eliyahu Ben Yosef Qılcı’s Anthology of Crimean Karaim and Turkish Literature. Critical Edition with Introduction, Indexes and Facsimile. Volume I. Istanbul.

Dubiński, Aleksander. 1973. Józef Sulimowicz (1913-1973), Przegląd Orientalistyczny 4 (88): 365–366.

Čaduk-ben-Šimon. 1911. Ahyr zeman. Karaimskaâ žizn’ 2: 40–44.

Filonenko ,V. I. 1929. Atalar-sozy”. Karaimskie poslovicy i pogovorki, Izvestiâ Tavričeskogo obŝestva istorii, arheologii i ètnografii 3 (60): 138–151.

Jankowski, Henryk. 2004. The contents of Katyk’s mejuma. Ė. Tenišev (ed.) Tûrkskaâ i smežnaâ leksikologiâ i leksikografiâ. Sbornik k 70-letiû Kenesbaâ Musaeva. Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Âzykoznaniâ. Moskva: 103–119.

Jankowski, Henryk. 2013. Karaim Mejumas in Eupatoria: Tatiana Pang, Simone-Christiane Raschmann, Gerd Winkelhane (eds). 2013. Unknown Treasures of the Altaic World in Libraries, Archives and Museums. 53rd Annual Meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Institute of Oriental Manuscripts, RAS St. Petersburg, July 25-30, 2010. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 245–262.

Kefeli, R. S. 1910. Atalar sozy, Sankt-Peterburg.

Kušul’, S. I. 1990. Obŝestvennaâ žizn’ karaimov v 20-h – 30-h godah. Krym mnogonacional’nyj, 3 (1990): 193–98; http://turkology.tk/library/91 (Dostęp 07.07.2016)

Polkanov, Yu. Vekovaâ programma spektaklâ o narodnom geroe kryma razbojnike Alime. Karai – artisty. http://kale.at.ua/publ/teatralnaja_zhizn_karai_artisty/4-1-0-38 (Access: 15.09.2016).

Port Artur”. 1911. Karaimskaâ Žizn’ 10-11: 15.

Šaytan, I. А. 1995, Vydaûŝijsâ pisatel’ i pedagog. Karaimskie vesti 11.

Šaytan, I. А. 1994. Ego znali ne tol’ko karaimy. Krymskie izvestiâ 28.07.1994.

Šaytan, I. А. 1996. Pamâti „glavnogo karaima”. Karaimskie vesti 26.

Smętek, Dorota. 2015. Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych. Almanach Karaimski 4: 33–45.

Smętek, Dorota. 2013. The Question of the Existence of a Common Literary Language of the Crimean Karaites in the Nineteenth Century.

Henryk Jankowski (ed.). Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten years of Turkology in Poznań. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 111–122.

Sulimowicz, Anna. 2012. Polscy turkolodzy Karaimi. [In:] B. Machul-Telus (ed.). Karaimi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 119–144.

Sulimowicz, Anna. 2013. Mieczek i Siunek, Awazymyz, 1 (38), pp. 4–13

Szyszman, A[braham]. 1939. Pieśń epicka o poruczniku Tapsaszarze. Myśl Karaimska 12: 61-62.

Wallfish, Barry Dov, Kizilov, Mikhail. 2011. Bibliographia Caraitica. An Annotated Bibliography of Karaites and Karaism. Leiden – Boston: Brill.


Opublikowane : 2016-12-30


Sulimowicz, A. (2016). A record of the living Karaim folklore of Crimea. The copybooks of Yosif Kefeli. Almanach Karaimski, 5, 159–174. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.09

Anna Sulimowicz  ana.sulimowicz@gmail.com

Turkolożka, st. wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Związku Karaimów Polskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół dziejów Karaimów halickich i łuckich, ich kultury i języka. Tłumaczka literatury karaimskiej i tureckiej, m.in. powieści noblisty Orhana Pamuka. Adres do korespondencji: anna.sulimowicz@uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.