Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej</i>. „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581.

  • Mariusz Pawelec Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych

Abstrakt

-

Biogram autora

Mariusz Pawelec, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych

Doktor nauk humanistycznych, badacz kultury religijnej, edytor materiałów źródłowych do dziejów stosunków wyznaniowych w epoce nowożytnej. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji oraz międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor rocznika „Almanach Karaimski”, autor (bądź współautor) siedmiu publikacji książkowych oraz szeregu artykułów i opracowań. Adres do korespondencji: lip3012@gmail.com.

Opublikowane
2015-12-30
Dział
Recenzje