Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej</i>. „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581.

Main Article Content

Mariusz Pawelec

Article Details

How to Cite
PAWELEC, Mariusz. Stefan Gąsiorowski, Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej. „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581.. Almanach Karaimski, [S.l.], v. 4, p. 269-273, dec. 2015. ISSN 2353-5466. Available at: <http://czasopisma.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/224>. Date accessed: 18 nov. 2017.
Section
Reviews