Listy do Wilna

Seraja Szapszał jako korespondent Ananiasza Zajączkowskiego

  • Mariusz Pawelec

Abstrakt

Years 1928–1948 were extremely important for Hajji Seraya Shapshal – an Orientalist and the spiritual leader of Karaims working in these years in Vilnius. In the first decade of this period he was a prolific researcher and an active spiritual and social leader in the what was then the Second Polish Republic nota bene very tolerant towards Karaim religion. The second decade of this period includes the years of the Second World War, the first short years of independent Lithuania along with the years of its German occupation, and, finally, a few years of the not less problematic Soviet rule. Seraya Shapshal’s played a key role in these hard times as the spiritual and secular leader of the Karaim community. The correspondence between him and Ananiasz Zajączkowski is therefore an extremely important source of information not only on Seraya Shapszal, but also on the whole Karaim nation.

Bibliografia

Administrativno-territoriaľnye preobrazovaniâ v Krymu. 1783–1998 gg. Spravočnik, red. S.A. Efimov [et al.], Simferopoľ 1999, s. 269.

Arapov D.Û., Imperatorskaâ Rossiâ i musuľmanskij mir. Konec XVIII – načalo XX v., Moskva 2006.

Eľâševič, B.S., Karaimskij biografičeskij slovar’ (ot konca VIII v. do 1960 g.), Moskva 1993.

Fuhrmann, J.T. (red). The complete wartime correspondence of Tsar Nicholas II and the Empress Alexandra. April 1914 – March 1917,., Westport;

Gąsiorowski, S., Szapszał Seraja Markowicz, [w:] Polski słownik biograficzny, red. A. Romanowski, t. XLVII, Warszawa – Kraków 2010, s. 61–64.

Hrustalëv, V.M., Dnevniki Imperatora Nikolaâ II i Imperatricy Aleksandry Fedeorovny. 1 ânvarâ – 31 ûlâ 1917, t. I, Moskva 2008.

Jadczak, R., Z prac I Wydziału Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, „Przegląd Humanistyczny”, t. 43, 1999, z. 6, s. 156–157, 162.

Karačevcev, S.V. (wyd.) Frejlina Eë Veličestva. Intimnyj dnevnik i vospominaniâ Anny Vyrubovoj. 1903–1928, , Moskva 1991.

Kononov, A.N., Istoriâ izučeniâ tûrskih âzykov v Rosii. Dooktâbr’skij period, Leningrad 1982.

Kowalski, T., Myśl Karaimska, „Rocznik Orientalistyczny”, t. 7, 1929–1930, s. 312–313.

Kowalski, T., Turecka monografia o Karaimach krymskich, „Myśl Karaimska”, t. 2, 1929, z. 2, s. 78.

Majda, T. (red. ), Urzeczeni Orientem. Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Tadeusza Kowalskiego, Warszawa 2013.

Petrov-Dubinskij, O.V., S.M. Šapšal (Èdib-Us-Sultan) – učiteľ valiahda Mohammeda-Ali, general-adi’ûtant Mohammed-Ali-šaha, [w:] Svâtyni i problemy sohraneniâ ètnokuľtury krymskih karaimov. Materialy, Simferopoľ 2008

Smirnov, K.N., Zapiski vospitatelâ persidskogo šaha. 1907–1914 godu, red. N.K. Ter-Oganov, Teľ-Aviv 2002.

Pokrovskij, M.N. (red.), Perepiska Nikolaâ i Aleksandry Romanovyh. 1916–1917 gg., , t. IV, Moskva – Lenigrad 1927;

Ponarski, Z., Dwa spotkania: Danielijus Čaprackas i Seraja Szapszał, „Znad Willi”, nr 3 (43), 2010, s. 85–99.

Prohorov D.A., Deâteľnost’ TUAK-TOIAÈ po izučeniû istorii, ètnokuľturnyh i konfessionaľnyh tradicij krymskih karaimov (1887–1930), „Istoričeskoe nasledie Kryma”, t. 19, 2007, s. 166.

Prohorov, D.A., Obŝestvennye, nacionaľno-kuľturnye ob’edineniâ i organy konfessionaľnogo samouprawleniâ krymskih karaimov v 1917–1920 gg, [w:] Materialy po arheologii, istorii i ètnografii Tavrii, t. XV, 2009, s. 573–621.

Sbornik diplomatičeskih dokumentov. Kasaûŝihsâ sobytij v Persii s konca 1906 g. po 31 dekabrâ 1911, t. I, Sankt-Petersburg 1911, s. 116–117.

Seraâ Markovič Šapšal (biografičeskie svedeniâ), [w:] Karaimskaâ narodnaâ ènciklopediâ, red. M.S. Sarač, t. I, Moskva 1995, s. 23.

Zajączkowski A., Listy do Seraji Szapszała, "Almanach Karaimski 2013, t. 2, s.65-163.

Zajączkowski A., Z ruchu wydawniczego we Francji, Włoszech, Ameryce, Polsce i na Litwie, „Myśl Karaimska”, t. 12, 1937–1938, z. 12, s. 128–129.

Zajcev I.B., Kizilov M.B., Putešestvie Seraâ Šapšala po Turcii v 1911 godu, „Vostočnyj arhiv”, t. 1 (27), 2013, s. 25–34.

Żytkowicz L., Wileński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego 1925–1939, „Zapiski Historyczne”, t. 51, 1986, z. 4, s. 18.

Opublikowane
2013-12-30
Dział
Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>