Mamy wodę na cmentarzu!

Anna Sulimowicz


Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej (Polska)

Adam J. Dubiński

ad@karaimi.org
(Polska)


Abstrakt

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo zrealizowała jedno ze swych priorytetowych zadań: budowę przyłącza wodociągowego.


Słowa kluczowe:

cmentarz karaimski w Warszawie, Fundacja Karaimskie Dziedzictwo

Pobierz


Opublikowane
2016-06-30

Cited By / Share

Sulimowicz, A., & Dubiński, A. J. (2016). Mamy wodę na cmentarzu!. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(2 (51), 28. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/81

Autorzy

Anna Sulimowicz 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Polska
Turkolożka, st. wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Związku Karaimów Polskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół dziejów Karaimów halickich i łuckich, ich kultury i języka. W latach 2012–2016 uczestniczyła w projekcie „Katalog rękopisów i starodruków karaimskich” realizowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki (nr DEC-2011/03/D/HS2/00618). Tłumaczka literatury karaimskiej i tureckiej, m.in. powieści noblisty Orhana Pamuka. Adres do korespondencji: anna.sulimowicz@uw.edu.pl.

Autorzy

Adam J. Dubiński 
ad@karaimi.org
Polska

Statystyki

Abstract views: 107
PDF downloads: 18Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>