O języku karaimskim i jego dziejach


Abstrakt

W poprzednim numerze przedstawiliśmy miejsce, jakie język naszych przodków zajmuje wśród języków świata i jego podział na dialekty. W drugiej części rozważań mowa jest o etapach jego rozwoju oraz o alfabetach, jakimi zapisywano go niegdyś i obecnie.


Słowa kluczowe

język karaimski

Éva Ágnes Csató, The Karaim language in Halych, w: Novochaťko, L., Fedoruk, O., Beregovśkyj, O. (red.): Karajimy Galyča: istorija ta kuľtura. Lviv–Galyč 2002, s. 135–139.

Henryk Jankowski, The question of the existence of the Crimean Karaim and its relation to western Karaim, w: Bairašauskaitė, T., Kobeckaitė, H., Miškinienė, G. (red.): Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai (= Straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje „610 osios totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinės“ 2007 m. rugsėjo 13–15 d. Vilniaus universitete, pagrindu), Vilnius 2008, s. 162–168.

Jankowski, Henryk, Crimean Turkish Karaim and the old north-western Turkic tradition of the Karaites, „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae” 2015, t. 68/2, s. 199–214.

Małgorzata Machcińska, Lieszon hak-Kodiesz. Zagadnienia pisowni i wymowy hebrajszczyzny Karaimów polsko-litewskich (= Prace Karaimoznawcze 3), Poznań 2015.

Michał Németh, Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th – 20th Centuries). A Critical Edition (= Studia Turcologica Cracoviensia 12). Kraków 2011.

Michał Németh, A historical phonology of Western Karaim. Alveolars and front labials in the south-western dialect, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2014, t. 131/3, s. 247–267.

Michał Németh, 2014b. A historical phonology of Western Karaim. The evolution of consonant harmony in the north-western dialect. „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2014, t. 131/4, s. 353–369.

Michał Németh, A historical phonology of Western Karaim. The process of diversification into dialects [złożone do druku w: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 2015, t. 132].

Zsuzsanna Olach, A Halich Karaim translation of Hebrew biblical texts (= Turcologica 98), Wiesbaden 2013.

Zsuzsanna Olach, Debated issues in Karaim Hebrew orthography, „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae”, 2015, t. 68, s. 183–197.

Dan Shapira, The Turkic languages and literatures of the East European Karaites, w: Polliack, M. (red.): Karaite Judaism. A guide to its history and literary sources. Leiden – Boston 2003, s. 657–728.

Dan Shapira, The Karaim translation of the Book of Nehemia copied in the 17th century’s Crimea and printed in 1840/1841 at Gözleve, on the copyist of the manuscript, and some related issues, „Karaite Archives” 2013, t. 1, s. 133–198.

Ananiasz Zajączkowski, Karaims in Poland: history, language, folklore, science. Warszawa – Paris 1961.

Pobierz

Opublikowane : 2015-09-30


Németh, M. (2015). O języku karaimskim i jego dziejach. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(3 (48), 20-23. https://doi.org/10.33229/az.767

Michał Németh  michal.nemeth@gmail.com