Na tropach dziejów rodziny

Hazzan Ananiasz Abkowicz i jego potomkowie


Abstrakt

Dzięki zapiskom w starym modlitewniku i archiwalnym dokumentom poznałam imiona przodków, a nasz genealogiczny „żywopłot” stał się wyższy i gęstszy.


Słowa kluczowe

Abkowicze - rodzina; Ananiasz Abkowicz; Troki; hazzani

K. Pilecki, Cień z przeszłości, „Awazymyz”, 2000, z. 1 (4), s. 35.

Русская армия в Первой мировой войне. http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=7688. Dostęp: 12.08.2014 r.

L. Kopycińska, M. Abkowicz, W. Abkowicz, Z Dalekiego Wschodu... do Szczecina, „Awazymyz”, 2012, z. 2 (35), s. 410.

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, sygn. 785.

Dyplom doktorski generała Rafała Abkowicza. Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, F301-511.

Z. Dubińska, Zachowane w pamięci, „Awazymyz”, 2009, z. 1 (22), s. 38.

H. Pilecka, Troki, Karaimszczyzna i moje ciocie, „Awazymyz”, 2001, z. 1 (5), s. 79;

H. Kobeckaitė, Wieczory przy lampie Tatusia, „Awazymyz”, 2011, z. 4 (33), s. 18-22.

M. Pawelec, Lidia Szole-Karakasz (1896-1943). Płomień zgasły przedwcześnie, „Awazymyz”, 2011, z. 1 (30), s. 12-14.

A. Dubiński, Aleksander Dubiński. „Awazymyz”, 2010, z. 2 (27), s. 36.

K. Pilecki, Cień z przeszłości, „Awazymyz”, 2000, z. 1 (4), s. 35.

M. Abkowicz, A. Sulimowicz, Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii, Wrocław, 2010.

A. Frołow, Pamiętajmy o swych przodkach, w: Karaj kiuńlari, red. M. Abkowicz i H. Jankowski przy współpracy I. Jaroszyńskiej, Wrocław 2004, s. 3136.

R. Abkowicz, Wspomnienie, „Awazymyz”, 1999, z. 1 (2), s. 45.

Pobierz

Opublikowane : 2014-09-30


AbkowiczM. (2014). Na tropach dziejów rodziny. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(3 (44), 4-7. https://doi.org/10.33229/az.710

Mariola Abkowicz  info@karaimi.org

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##