Fritz Steiniger i jego badania nad Karaimami. Uwagi wstępne


Abstrakt

The article represents a press release published in 1944 by Fritz Steiniger, a German racial scientist, in the German magazine titled „Natur und Volk”. A member of the fascist party, Steiniger published an article that questioned the Jewish origins of the Karaites and thus stood up for them during the Holocaust. Archival materials concerning Steiniger’s life and work are preserved in the archives of the University of Greifswald, where he worked. Due to the pandemic, further research based on this archive collection was not possible yet.


Słowa kluczowe

Fritz Steiniger; Greifswald; Prasa niemiecka; Holokaust

Eberle Henrik, „Ein wertvolles Instrument“. Die Universität Greifswald im Nationalsozialismus, Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag, 2015.

Kirrinnis Herbert, Wilna, Zeitschrift für Erdkunde, Jg. 12 (1944), s. 442–455

Klee Ernst, Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 2007 (2. Auflage).

Schwerin Alexander von, Experimentalisierung des Menschen. Der Genetiker Hans Nachtsheim und die vergleichende Erbpathologie, Göttigen: Wallstein Verlag, 2004.

Steiniger Fritz, Bilder von Karaimen und Tataren im Ostland, „Natur und Volk“, Jg. 74 (1944), H. 1–2, s. 39–48 (Karaimen); H. 3–4, s. 78–83 (Tataren).

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


Witkowski, R. (2021). Fritz Steiniger i jego badania nad Karaimami. Uwagi wstępne. Almanach Karaimski, 10, 207-222. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.7

Rafał Witkowski  witkowskirafal@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5994-3773

Rafał Witkowski, absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UAM. Za pracę doktorską pt. Jerzy Schwengel ( 1697–1766). Przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła (Poznań 2004) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Był stypendystą The Andrew C. Duncan Catholic History Trust w Londynie, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i rządu włoskiego. Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1999–2000 wykładał na University of Notre Dame, Indiana, USA. Obecnie prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adres do korespondencji: rwitkows@amu.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.