Głos w dyskusji naukowej

A review of Seraja Szapszał’s Work “Караимы в Литве”, Written by Konstantinas Jablonskis

Rafał Witkowski

witkowskirafal@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii (Polska)

Abstrakt

A Voice in an Academic Debate. A review of Seraja Szapszał’s Work “Караимы в Литве”, Written by Konstantinas Jablonskis Key words: Seraja Szapszał, Konstantinas Jablonskis, Karaites, Lithuania Summary The Wróblewski Library at the Lithuanian Academy of Sciences includes a surviving review of a typescript work by Seraja Szapszał dedicated to the history of the Lithuanian Karaites. Szapszał completed his study in 1949 and hoped to have it printed in Lithuania. Jablonskis’ critical remarks focused on a number of historical aspects of the Karaite past. However, it remains an important contribution to a specific academic debate.


Słowa kluczowe:

Seraja Szapszał, Konstantinas Jablonskis, Karaites, Lithuania

Bibliografia

Zajączkowski, Włodzimierz, Seraja Szapszał (8 V 1873 – 18 XI 1961), „Przegląd Orientalistyczny”, 1962, nr 1, s. 91–92. Google Scholar

Sarač Mihail S., Karaimskaja narodnaja encyklopedija, t. 1., Vvodnoj. Moskva 1995. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-12-30

Cited By / Share

Witkowski, R. (2015). Głos w dyskusji naukowej: A review of Seraja Szapszał’s Work “Караимы в Литве”, Written by Konstantinas Jablonskis. Almanach Karaimski, 4, 173–182. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.12

Autorzy

Rafał Witkowski 
witkowskirafal@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii Polska

Doktor habilitowany, absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UAM. Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1999–2000 wykładał na University of Notre Dame (Indiana, USA). Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych; obecnie prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adres do korespondencji: rwitkows@amu.edu.pl.Statystyki

Abstract views: 154
PDF downloads: 83


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.