Włodzimierz Zajączkowski biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1947-1976

Stefan Gąsiorowski

s38kj@op.pl
(Polska)

Abstrakt

Profesor Włodzimierz Zajączkowski (1914–1982) znany turkolog, współpracował z Polskim Słownikiem Biograficznym przez prawie 30 lat. W tym okresie opublikował dziesięć biogramów, w tym w większości Karaimów, którzy żyli między XVI a XX wiekiem. Byli to: Izaak ben Abrahama z Trok, autor dzieła Chizzuk emuna, Józef Malinowski, jego uczeń, Iliasz Karaimowicz, pułkownik perejasławski, Mordechaj ben Nisan, historyk i filolog, Sima Izaak Łucki, autor 25 prac, Józef Salomon Łucki, hazzan w Eupatorii, Bogusław Firkowicz, hazzan w Trokach, Aleksander Mardkowicz, twórca wydawnictwa karaimskiego w Łucku i czasopisma „Karaj Awazy“, Józef Łobanos, hazzan w Wilnie oraz jedyny nie-Karaim, Jan Grzegorzewski, dziennikarz, etnograf i orientalista. Biogramy jego autorstwa charakteryzowały się małą objętością i skromną podstawą źródłową, co wiązało się z ograniczeniami redakcyjnymi i problemami z pozyskiwaniem źródeł i literatury tematu w omawianym okresie. Nie mniej biogramy jego są solidnym zaczynem do dalszych pogłębionych badań naukowych nad opisywanymi postaciami, cennym szczególnie dla karaimologów.


Słowa kluczowe:

Włodzimierz Zajączkowski, Polski Słownik Biograficzny, Studia karaimoznawcze

Pobierz


Opublikowane
2017-12-20

Cited By / Share

Gąsiorowski, S. (2017). Włodzimierz Zajączkowski biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1947-1976. Almanach Karaimski, 6, 7–16. https://doi.org/10.33229/ak.2017.6.01

Autorzy

Stefan Gąsiorowski 
s38kj@op.pl
Polska

Statystyki

Abstract views: 100
PDF downloads: 97


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.