Zygmunt Abrahamowicz biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1957–1987


Abstrakt

Doktor Zygmunt Abrahamowicz (1923–1990), wybitny krakowski turkolog, historyk i lingwista pochodzenia karaimskiego współpracował z Redakcją Polskiego Słownika Biograficznego przez 30 lat. W tym okresie opracował 15 biogramów osób związanych z orientalistyką lub Orientem, które żyły między XV a XX w. Byli to: Żyd Izaak syn Abrahama, szlachcic Jan Kierdej, żona sułtana Roksolana, podróżnik Krzysztof Pawłowski, kupiec Sefer Muratowicz, szlachcic Marcin Paszkowski herbu Zadora, tłumacze Samuel Otwinowski, Franciszek Mesgnien-Meniński i Jerzy Franciszek Kulczycki, biskup ormiański Deodat Nersesowicz, sekretarz poselstwa Stanisław Małachowski, Włoch Franciszek Giuliani, architekt Jan Chryzostom Orłowski, rezydent polski w Stambule Stanisław Kostka Pichelstein, historyk, hungarysta i etnograf Jan Reychman (1910–1975). Wszystkie te biogramy zostały zaopatrzone w obszerną i różnojęzyczną bibliografię tematu oraz źródła archiwalne. Mimo upływu ponad dwudziestu lat od jego śmierci nie uległy one dezaktualizacji, bowiem do ich opracowania zostały wykorzystane wszelkie możliwe materiały dotyczące opisywanych osób. Są one dowodem na doskonały warsztat naukowy Z. Abrahamowicza, jako językoznawcy i historyka Wschodu, pokazują też jego wysoką erudycję.


Abrahamowicz, Zygmunt, Giuliani Franciszek Krescencjusz, [w:] PSB, T. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959–1960, s. 11–13.

Abrahamowicz, Zygmunt, Gorkowski Andrzej, [w:] PSB, T. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959–1960, s. 316–317.

Abrahamowicz, Zygmunt, Izaak syn Abrahama, [w:] PSB, T. 10, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, s. 193.

Abrahamowicz, Zygmunt, Kierdej Jan-Said bej, [w:] PSB, T. 12, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1967, s. 424–425.

Abrahamowicz, Zygmunt, Kulczycki (właściwie Kolczycki lub Kólczycki; po niem. Kolschitzky i raz Goldschütz) Jerzy Franciszek, [w:] PSB, T. 16, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 128–129.

Abrahamowicz, Zygmunt, M. Czaplińska i B. Grosfeld, Pichelstein (Pilsztyn) Stanisław Kostka, [w:] PSB, T. 26, Wrocław–Warszawa–Kraków 1981, s. 28–30.

Abrahamowicz, Zygmunt, Mesgnien-Meniński Franciszek, [w:] PSB, T. 20, Wrocław–Warszawa–Kraków 1975, s. 464–466.

Abrahamowicz, Zygmunt, Muratowicz Sefer, [w:] PSB, T. 22, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977, s. 269–271.

Abrahamowicz, Zygmunt, Nersesowicz (Niersesowicz) Deodat, [w:] PSB, T. 22, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977, s. 675–677.

Abrahamowicz, Zygmunt, Orłowski Jan, [w:] PSB, T. 24, Wrocław–Warszawa–Kraków 1979, s. 224.

Abrahamowicz, Zygmunt, Otwinowski (Otfinowski) Samuel, [w:] PSB, T. 24, Wrocław–Warszawa–Kraków 1979, s. 648–649.

Abrahamowicz, Zygmunt, Paszkowski Marcin, [w:] PSB, T. 25, Wrocław–Warszawa–Kraków 1980, s. 301–302.

Abrahamowicz, Zygmunt, Pawłowski Krzysztof, [w:] PSB, T. 25, Wrocław–Warszawa–Kraków 1980, s. 507–508.

Abrahamowicz, Zygmunt, Reychman Jan Antoni Wacław, [w:] PSB, T. 31, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988–1989, s. 210–213.

Abrahamowicz, Zygmunt, Reychman Jan Antoni Wacław, [w:] PSB, T. 31, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988–1989, s. 210–213.

Abrahamowicz, Zygmunt, Roksolana, [w:] PSB, T. 31, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988–1989, s. 543–545.

Reychman, Jan, Giuliani Piotr, [w:] PSB, T. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959–1960, s. 13.

Siemieniec-Gołaś, Ewa (red.), Wśród jarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci dra Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 2004, Kraków 2004.

Pobierz

Opublikowane : 2017-03-05


Gąsiorowski, S. (2017). Zygmunt Abrahamowicz biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1957–1987. Almanach Karaimski, 3, 25-36. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.02

Stefan Gąsiorowski  s38kj@op.pl
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny  Polska

Doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Państwowej Akademii Nauk. Badacz dziejów i kultury Żydów oraz Karaimów, bibliograf i biografista. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym 2 monografii: Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku (Kraków 2001) oraz Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII w. (Kraków–Budapeszt 2008). Współautor 22 tomów Bibliografii historii polskiej za lata 1991–2012 (Kraków 1994–2014). Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i redakcji czasopisma naukowego „Studia Judaica”.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.