Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Jego Ekscelencji Hadży Seraji Chana Szapszała

Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto

mila.lopatto@gmail.com
(Polska)

Abstrakt

The collection of letters written by Professor Ananiasz Zajączkowski (1903–1970), an eminent Turcologist and Iranist, to Hajji Seraya Khan Shapshal (1873–1961) is stored in the Archive of the Lithuanian Academy of Sciences (in the so called Biblioteka Wróblewskich) in Vilnius and is of great value for both history of Oriental studies (Turcology in articular) and for the members of the Karaim communities in Lithuania and Poland. The letters were written in the years 1928–1948. Unfortunately, the letters addressed by Shapshal (also a recognized Orientalist) to Zajączkowski burned down in the latter’s apartment destroyed during the Warsaw Uprising in 1944. On the base of facts described by Ananiasz Zajączkowski in his letters, one can follow his scientific biography, e.g. his efforts in organizing the Chair in Turcology and the Institute for Oriental Studies at the University of Warsaw and his editorial activities concerning the journal “Myśl Karaimska”. One learns a lot about Karaims living in Warsaw at that time and their social and political position in the Republic of Poland. Some echoes of Zajączkowski’s family life are also present in these letters.


Słowa kluczowe:

Seraja Szapszał, Ananiasz Zajączkowski, Hachan, Wilno, Myśl Karaimska, Polish Orient

Bibliografia

„Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülten”, nr 38, t. XIII, I–IV 2000, s. 18–19 Google Scholar

Abkowicz, Mariola, Karaimskie życie społeczne w Polsce po 1945, w: B. Machul-Telus (red.), Karaimi, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 180-205 Google Scholar

Abkowicz, Mariola, Wrocławskie epizody karaimskie, w: I. Lipman, J. Nowosielska-Sobel, G. Strauhold (red.), Wybitni wrocławianie, t. 3: Osobowości w historii miasta, Wrocław 2012, s. 154–168. Google Scholar

Mrozowska, Alina Barbara, Wspomnienia o profesorze Ananiaszu Zajączkowskim, w: „Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje. Istorija ir tyrimų perspektyva”, Vilnius 1994, s. 88–95. Google Scholar

Baskakov ,Nikołaj A., Ananiasz Zajončkovskij, SerajaM. Šapšal (red.), Karaimsko-russko-pol′skij slovar′, Moskwa 1974, s. 8. Google Scholar

Baskakov, Nikołaj, Akademik A. Zajonczkowskij w drużeskich vospominanich”, „Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje. Istorija ir tyrimų perspektyva”, s. 84-86. Google Scholar

Bibliografia prac o A. Zajączkowskim „Przegląd Orientalistyczny” 1971, nr 3 (79), s. 271–288. Google Scholar

Dziekan Marek, Od „Myśli Karaimskiej” do „Przeglądu Orientalistycznego”, „Przegląd Orientalistyczny” 1998, nr 1–2, s. 76. Google Scholar

Kałużyński, Stanisław, Działalność organizacyjna prof. A. Zajączkowskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 1971, nr 3 (79), s. 276–279 Google Scholar

Leski, Kazimierz, Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK, Warszawa 2001. Google Scholar

Majda, Tadeusz (red.), Urzeczeni Orientem. Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Tadeusza Kowalskiego, Warszawa 2013. Google Scholar

Popko, Maciej, Z dziejów Instytutu Orientalistycznego UW, w: M. Popko (red.), 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 15. Google Scholar

Pritsak, Omeljan, Schriftenverzeichnis Ananiasz Zajaczkowski, 1925–1963, „Ural-Altaische Jahrbücher”, 1964, 1965, z. 3–4, s. 234–251. Google Scholar

Szarota, Tomasz, Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne, Warszawa 1973. Google Scholar

Tryjarski, Edward, Restoration of Oriental Studies in Poland after the World War II as Reflected in Five Letters by Tadeusz Kowalski, w: M. Stachowski (red.), Languages and Culture of Turkic Peoples (= Studia Turcologica Cracoviensia 5)”, Kraków 1998, s. 267–285. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Karaims in Poland. History. Language. Folklore. Science, Warszawa – La Hague – Paris 1961. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Özel Bölümü, „Türk Dili” nr 582, VI 2000, s. 554–592 Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2013-12-30

Cited By / Share

Zajączkowska-Łopatto, M. E. (2013). Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Jego Ekscelencji Hadży Seraji Chana Szapszała. Almanach Karaimski, 2, 5–17. https://doi.org/10.33229/ak.2013.02.01

Autorzy

Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto 
mila.lopatto@gmail.com
Polska

Statystyki

Abstract views: 81
PDF downloads: 88


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.