Bryczką do Wodnik

Anna z Nowachowiczów Ickowiczowa (1883-1942)


Abstrakt

W dziejach Karaimów zapisało się niewiele kobiet. Dlatego warto wspomnieć jedną z pierwszych Karaimek, które zdobyły wykształcenie i pracowały zawodowo.


Słowa kluczowe

Anna Ickowiczowa; Halicz; Aktywność zawodowa kobiet karaimskich

A. Sulimowicz, Wujcio Naczelnik. W czterdziestą rocznicę śmierci Szymona Ickowicza (1885-1969), „Awazymyz” 2009, 2 (23), s. 15-16.

S. Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku, Kraków–Budapeszt 2008, s. 416.

Karaucu, Unutkan ribbimiz, „Karaj Awazy”, zeszyt 1(3), 1932 (cz. 1), zeszyt 2(4), 1932 (cz. 2).

Zapomniany nauczyciel, przekład A. Sulimowicz, „Awazymyz”, 2 (13), 2006, s. 14-18.

Aleksander Medyński, Zofia Strzałkowska, [w:] Zakłady naukowe żeńskie z prawem publiczności im. Zofii Strzałkowskiej, Sprawozdanie za rok 1925–1926, Lwów 1926, s. 4.

Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Zofii Strzałkowskiej we Lwowie za rok szkolny 1906/07, Lwów 1907, s. 58.

A. Sulimowicz, Wujcio Naczelnik..., „Awazymyz” 2009, 2 (23), s. 15-16.
Pobierz

Opublikowane : 2012-12-30


Sulimowicz, A. (2012). Bryczką do Wodnik. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (37), 4-8. https://doi.org/10.33229/az.v0i4 (37).614

Anna Sulimowicz  anna.sulimowicz@gmail.com

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##