Nr 1 (1989): Awazymyz. Informator kulturalny. Do użytku wewnętrznego


Anna Sulimowicz
4-6
Zachariasz Abrahamowicz
7
Anna Sulimowicz
8-10
Raisa Kobecka
11-13