Published: 2016-06-30

Dostłarha (Do przyjaciół)

Aleksander Puszkin; Włodzimierz Słobodnik, Szymon (Szemaja) Firkowicz (Translator)

3