W poszukiwaniu dziadkowych młynów

Main Article Content

Adam J. Dubiński

Abstract

Otwarcie wystawy „Karaj jołłary – Karaimskie drogi” w Łucku stało się okazją do podjęcia próby odnalezienia miejsc, gdzie przed blisko 80 laty mieszkał Emanuel Nowicki z rodziną.

Article Details

How to Cite
DUBIŃSKI, Adam J.. W poszukiwaniu dziadkowych młynów. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, [S.l.], v. 27, n. 2 (51), p. 4-11, june 2016. ISSN 1733-7585. Available at: <http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/75>. Date accessed: 18 nov. 2017.
Section
Znane i nieznane. Karaimskie siedliska

References

1 Por. R. Dubiński, Przeżyłem Krym…, „Awazymyz”, 2002, nr 1 (6). http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/98-przezylem-krym. Dostęp 17.06.2016 r.
2 Więcej o przypominających losy Wokulskiego z Lalki B. Prusa dziejach życia Eugeniusza Nowickiego zob.: A. Dubiński, Karaimi i ich cmentarz w Warszawie, w: Karaimi, red. B. Machul--Telus, Warszawa 2012, s. 157, 167, 170-171.
3 O przesiedleniu Karaimów z Łucka w roku 1945 zob. A. Dubińska, Garść danych o Karaimach z Łucka, „Awazymyz”, 1999, nr 2 (3), s. 9-10.
4 O rodzie Sułtańskich pisała A. Sulimowicz, Rodziny Bezikowiczów i Sułtańskich, „Awazymyz”, 2009, nr 2 (23), s. 18.